Vaksinasjonstilbudet i Lindesnes

Lindesnes kommune gir nå oppfriskningsdose av koronavaksine til eldre over 65 år og de mellom 18-64 år som er i risikogrupper. Vi har nå fylt opp alle ledige timer ut desember.

Vi er nå i ferd med å planlegge vaksinasjonstilbudet fra januar 2023. Da vil vi kunne gi tilbud både til de som er anbefalt å ta en oppfriskningsdose, og til de i aldersgruppen 18-64 år uten risikofaktorer som etter egen vurdering selv ønsker å ta en oppfriskningsdose. 

Om gruppen mellom 18-64 år uten risikofaktorer skriver FHI:

«FHI vurderer at gruppen 18-64 år uten underliggende risiko per nå ikke inkluderes som en av målgruppene som anbefales en ny oppfriskningsdose, men at det allikevel åpnes opp for at de som selv ønsker det, kan ta en ny dose. Bakgrunnen for det er at slik epidemien er forventet å utvikle seg, vurderer Folkehelseinstituttet at risikoen for alvorlig sykdomsforløp av covid-19 er lav for personer 18-64 år uten underliggende risiko. Nytten av ny oppfriskningsdose vil være begrenset fordi de fleste så langt har tatt de anbefalte dosene og mange har i tillegg relativt nylig gjennomgått infeksjon.

Det er imidlertid andre behov enn rent medisinske som kan ligge til grunn for at enkelte har et ønske eller behov for å la seg vaksinere. Det kan være reise, ønske om å beskytte sine omgivelser, ønske om å redusere faren for mer plagsomme symptomer etter smitte, eller en generell uro for sykdommen. Det er god tilgang på koronavaksine i Norge. Selv om FHI per i dag vurderer den individuelle nytten av en ny dose i aldersgruppen 18-64 år som begrenset, åpnes det derfor allikevel opp for at de som selv ønsker det, kan ta en ny dose. Denne åpningen vil være mer aktuell for de eldste i aldersgruppen enn de yngste, og særlig de som til nå kun har takket ja til to doser.

Alle vaksiner, også koronavaksinene, har bivirkninger. De fleste bivirkningene etter vaksinasjon er milde og går over i løpet av kort tid, men det er kjent at koronavaksinene i sjeldne tilfeller kan gi bivirkninger som kraftige menstruasjonsblødninger og betennelse i hjertemuskelen og hjerteposen. Den enkelte må derfor vurdere nytte opp mot risiko for eventuelle bivirkninger av vaksinene.»

Timebestilling

Kommunen vil komme tilbake med informasjon om timebestilling så snart dette er klart.