Om barnehagen

I Vigmostad barnehage legger vi stor vekt på å gi barna en fin hverdag. Barna skal føle seg som en del av et fellesskap og vi er opptatt av omsorg og det å bry seg om hverandre. Vi voksne skal møte barna på en tydelig og nærværende måte og gi dem trygge og gode rammer – HVER DAG.

Barnehagen skal være et godt sted å være både for små og store. Barna skal føle seg sett, hørt og bli tatt på alvor. Barna skal føle seg som betydningsfulle enkeltindivider og ha innvirkning på sin hverdag her i barnehagen.

Vi ønsker å bruke omgivelsene og ressursene i nærmiljøet. Vi har bl.a. flere gode turmål som lavvo, grillhytte i gangavstand fra barnehagen som brukes hyppig. Vi er omringet av flott natur og går ofte turer i skogen – vi ønsker å gi barna fine naturopplevelser året rundt!

Avdelinger

Barnehagen har en avdeling med 30 plasser og driver i tillegg SFO.
Selv om barnehagen kun har én avdeling, blir barnegruppen delt opp i aldersinndelte grupper store deler av kjernetiden. 

Småtroll 0-3 år
Sjarmtroll 3-6 år

Dette gjør vi for å legge til rette for aktiviteter og utfordringer tilpasset det enkelte barn.