Om barnehagen

I Vigmostad barnehage legger vi stor vekt på å gi barna en fin hverdag. Barna skal føle seg som en del av et fellesskap og vi er opptatt av omsorg og det å bry seg om hverandre. Vi jobber med Være sammen og den autoritative voksenrollen. Ved at de voksne anstrenger seg for å leve seg inn i barnas frustrasjoner, ønsker, behov og utfordringer og viser dem omsorg og anerkjennelse, vil barna kjenne at de blir møtt og hørt. De voksne støtter også opp under barnas medvirkning og handlefrihet. Dette danner et godt grunnlag for relasjonsbygging med barnet. Da vil de også være mer mottagelige for tydelige grenser fra aktive voksne. Ett kjennetegn i denne måten å arbeide på er at relasjonen mellom barnet og den voksne er en grunnstein for alt annet arbeid.

Vi ønsker å bruke omgivelsene og ressursene i nærmiljøet. Vi har bl.a. flere gode turmål som lavvo, grillhytte i gangavstand fra barnehagen som brukes hyppig. Vi er omringet av flott natur og går ofte turer i skogen – vi ønsker å gi barna fine naturopplevelser året rundt! Vi har tilgang på gymsal og skolens bibliotek.

Avdelinger

Barnehagen har en avdeling med 30 plasser og driver i tillegg SFO. Selv om barnehagen kun har en avdeling, blir barnegruppa aldersdelt i Solstråla (0 – 3 år) og Regnbuen (3 – 6 år) for å enklere kunne tilpasse aktiviteter og utfordringer.