Status mandag ettermiddag

Vi har påvist tre nye smittetilfeller så langt mandag: en voksen og to barn som er elever ved Spangereid skole. Smittetallet knyttet til helgens smitteutbrudd er nå 33. Vi fortsetter testingen og regner med å få flere positive prøvesvar i løpet av dagen.
 
Ingen nærkontakter har så langt testet positivt. Det er oppløftende og kan indikere at smitten ikke har spredd seg til klassene.
 
Vi benytter anledningen til å takke innbyggerne for den raske responsen og for å følge de pålegg og råd som er gitt. Tusen takk!
Nå er det viktig at vi fortsetter det gode arbeidet. Begrens mobilitet og sosial kontakt de nærmeste dagene, og vær mest mulig hjemme!
 
Vi kommer tilbake med mer informasjon senere. 

Smittesituasjon søndag kveld

Ni personer i Lindesnes kommune har testet positivt på koronaviruset så langt søndag, seks barn og tre voksne.

Totalt 31 personer er bekreftet smittet i løpet av helga. Et tresifret antall personer er satt i karantene.

I familier hvor mange har testet positivt på koronavirus, settes hele familien i isolasjon frem til endelig smittestatus er avklart.
 

Skoler og barnehager

- Hele Vigeland ungdomsskole, både elever og lærere, er satt i karantene.
- Spangereid barneskole, alle elever og cirka halve personalet, er satt i karantene.
- To klasser ved Mandal videregående skole, samt noen lærere, er satt i karantene. En tredje klasse ved Mandal videregående skole settes i karantene frem til prøvesvar fra en elev foreligger.
- Barn og ansatte ved Båly barnehage settes i karantene inntil videre, frem til prøvesvar foreligger.
- Barn og ansatte ved aktuelle avdelinger ved Espira Lindesnes settes i karantene frem til fredag.

Alle skoler og barnehager er bedt om å gjennomgå sine rutiner og planer slik at de er best mulig forberedt dersom de må over fra dagens gule til rødt tiltaksnivå.

Testing av elever og ansatte:
Kommunen oppretter teststasjon på Spangereid barneskole på mandag. Elever og ansatte tester seg her. Elever og ansatte får beskjed av skolen om når de skal testes.

Elever og ansatte på Vigeland ungdomsskole tester seg på legevakten i Mandal.

Ingen endring på øvrige skoler:
Øvrige skoler i Lindesnes kommune vil fremdeles være på gult nivå. Grunnen til at vi ikke endrer tiltaksnivå på øvrige skoler og barnehager er at det nå er enkeltskoler og enkeltmiljøer som er preget av utbruddet. Regjeringen fraråder sterkt nedstenging og anbefaler at barn og unge har en så normal hverdag som mulig.

Smittet har vært i praksis i hjemtjenesten på Vigeland

En elev ved Mandal videregående skole som er bekreftet smittet, har vært i praksis i hjemtjenesten på Vigeland. Alle nærkontakter er kartlagt og satt i karantene. Testing er iverksatt. Resten av klassen er friske, men satt i karantene. Disse har også vært i praksis og er testet. Hvis noen av disse tester positivt, vil koronateamet ta kontakt med eventuelle nærkontakter.

All praksis med elever fra Mandal videregående skole stoppes fra mandag av og inntil videre.

tabell skoleskyss

Skoleskyss

Det har vært smittede personer på noen bussavganger som er listet opp under. Datoene det gjelder er onsdag 11., torsdag 12., og fredag 13. november. 

Alle nærkontakter er kontaktet og tilbudt test. Sjåførene er satt i karantene. Øvrige passasjerer er ikke definert som nærkontakter, men hvis noen av disse skulle få symptomer må de henvende seg til legevakten og bli satt opp til testing.

 

Besøk i sykehjem og i helseinstitusjoner

Kommunen kommer med en anmodning om at pårørende venter med å besøke beboere på sykehjem og i helseinstitusjoner inntil situasjonen er mer avklart hvis det er mulig. Hvis det ikke kan vente, anmoder vi besøkende om å bruke munnbind dersom de ikke kan holde minst 2 meters avstand.

Kulturskolen og fritidsklubber

Både kulturskolen og fritidsklubbene er stengt ut uken. 

Innbyggertorv, bibliotek, kino og kulturhus

Innbyggertorv, bibliotek, kino og kulturhus holder stengt ut uken. 

Treninger og andre aktiviteter i idrettshaller og svømmehaller

All bruk av kommunens idrettshaller er stengt for andre brukere enn skolene ut uken.
Svømmehaller er stengt for all aktivitet, både skoler og andre, ut uken.

Tilbud i regi av Frisklivssentralen, Frivilligsentralene og andre dag- og aktivitetstilbud

Tilbud i regi av Frisklivssentralen og andre dag- og aktivitetstilbud for eldre og andre er åpne, men kapasiteten kan bli noe redusert. 

Frivilligsentralene i kommunen har stengt ned felles aktiviteter denne uken.

Pålegg om å avlyse alle arrangementer

Gjelder til og med mandag 16. november. Vi kommer i morgen med mer informasjon om hvordan dette blir videre.

 

Hjemmekontor for ansatte i kommunen

Vi anbefaler hjemmekontor og digitale møter i størst mulig grad for de av våre medarbeidere som har mulighet til dette denne uken.

Bruk av munnbind innen velferd

Vi forholder oss til FHISs råd og anbefaler ikke bruk av munnbind i ordinær tjeneste.

Ansatte i hjemtjenesten og institusjonstjenester skal fra mandag av bruke munnbind når de er i kontakt med tjenestemottakere og pasienter når de ikke kan holde en meters avstand til tjenestemottakere og pasienter. Dette gjelder også ergo- og fysioterapeuter som går inn under den kommunale helse- og omsorgstjenesten, hvilket inkluderer fysioterapeuter med avtalehjemmel.

Dette gjelder også ansatte i Familiens Hus.