Klistremerkene blir festet på innsiden av dørkarmen, slik at de er minst mulig synlige. Klistremerkene er anonymiserte. Ingen personopplysninger blir registrert.

Tidsregistreringen skal gi dokumentasjon og synliggjøre de faktiske arbeidsoppgavene som hjemmesykepleien daglig utfører. Funnene vil danne grunnlag for videre utviklingsarbeid som sikrer rett kompetanse på rett sted. Det vil også gi oss svar på om det er behov for å endre prioritering av tid og oppgaver.

Hvis du har spørsmål kan du ta kontakt med avdelingsleder i din hjemmetjenesteavdeling. Du finner kontaktinformasjon her.