Meld inn aktivitet

Du kan melde inn en aktivitet her.

Aktiviteten må meldes inn minst 14 dager før den skal finne sted, og det kan ta opptil en uke fra aktiviteten er meldt inn til den blir publisert.

Faste fritidsaktiviteter for barn og unge meldes inn til ungfritid.no

Type aktiviteter

Det kan være aktiviteter for ulike målgrupper eller knyttet til et interesseområde. Her ønsker vi å vise frem mangfoldet av aktiviteter som arrangeres rundt om i kommunen vår og som ønsker flere deltakere velkommen. Aktivitetene som publiseres her skal ikke være kommersielle.