Arbeidet er i gang - men vi trenger flere

Arbeidet med Mandal bys 100års jubileum i 2021 er godt i gang, men vi trenger flere med oss!

Hovedkomiteen har fått mange innspill til hvordan vi kan feire 100-åringen fra dere som bor her. Nå skal arbeidet spisses, både tematisk og når det gjelder ulike aktiviteter i jubileumsåret.

På bakgrunn av innspillene er det laget flere underkomiteer med ulike oppgaver. Underkomiteene vil jobbe videre med å konkretisere ideerne vi har fått inn. 

Er dette noe for deg eller noen du kjenner? Send ditt forslag

Nå ønsker vi innspill på hvem som kan være aktuelle kandidater til å sitte i disse underkomiteene og/eller være fagpersoner/ressurspersoner som komiteene kan samarbeide med.

Er dette noe for deg? Eller har du noen tanker om hvem som er aktuelle til å sitte i de ulike komiteene?

Send ditt forslag til: byjubileet2021@lindesnes.kommune.no

Frist for innsending av forslag er onsdag 21. oktober.

Vi er på jakt etter 3-7 personer per komité. 

Alle forslag mottas med takk!

Underkomiteene og deres oppgaver

Historie - koordinert med kirkens historiekomite

Komiteen har som oppgave å:

 • samle inn og formidle Mandals historie med spesiell vekt på industrihistorien, skipsfartshistorien, tømmerfløting, laks & hummer.  Det er ønskelig å få frem hvordan byen har endret seg, som Pølsesundet, endringene i elveløpet, utviklingen på nedre Malmø etc.
 • Det er også interessant å få frem historien bak Smoi, de store bydelskrigene på 60 tallet osv.

Gjennomføre/få frem aktivitet i gamle forsamlingslokaler (Turnhallen, Ljosheim)

Kunst, litteratur & scene

Komiteen har som oppgave å:

 • Formidle historien om de store og små kunstnerne (den lille byen med de store kunstnerne) samt få frem forfattere fra vår by.
 • Få fram revyhistorie fra byen vår, som MK revyen i Turnhallen, russerevyen, revylagene opp igjennom tidene og dagens aktører (StudioE, kulturskolen etc).
 • Koordinere aktuelle forestillinger/show

Musikk og opplevelser

Komiteen har som oppgave å:

 • Skape et bredt og variert musikktilbud under feiringen, i samarbeid med næringslivet og private aktører. Her blir det viktig å favne alt fra korps og kor til klassisk og band
 • Få frem lokale musikkaktører gjennom historien.
 • Koordinere besøk og opplevelser knyttet til for eksempel Skoleskipet Sørlandet og MTBer bygget i Mandal.
 • Koordinere opptog.

Mat og drikke

Komiteen har som oppgave å:

 • Koordinere restaurantbransjen og andre “mat og drikke” aktører.
 • Se på muligheten for å lage mandalsmenyer og lage historiske mandalsmåltider.
 • Samhandle med handelsnæringen.

Barn og Unge

Komiteen har som oppgave å:

 • Legge til rette for aktiviteter som inkluderer barn og unge på en god måte i markeringen.
 • Trekke frem de “gamle” barnelekene.
 • Få frem barn og unges refleksjon om Mandal i dag og hvor Mandal er om hundre år. Hva skal Mandal 2121 vite om oss?
 • BU har en viktig rolle i å koordinere dette arbeidet.

Næringslivet

Komiteen har som oppgave å:

 • Samhandle med mat og drikke.
 • Se på ulike finansieringsmuligheter for ulike aktiviteter.
 • Oppsøke sponsorer (hovedsponsor/spons av enkeltarrangement).
 • Sette i gang aktiviteter som gjør at lokale bedrifter får vist frem sin historie.

 

Markedsføring/grafisk design

Komiteen har som oppgave å:

 • Jobbe med å markedsføre byen, promotere arrangementene og hele jubileet.
 • Se på muligheten for jubileumskalender.


Frivillige lag og foreninger

Komiteen har som oppgave å:

 • Koordinere aktivitetene for lag og foreninger.
 • Oppfordre til bred deltakelse blant lag og foreninger på opptog gjennom byen.
 • Se om det er aktuelle med aktiviteter på idrettsanleggene / løkkefotballen.

Frist

Frist for innsendelse av forslag er onsdag 21. oktober 2020.