Om sceneskolen

Du lærer både sang, dans og skuespill. I tillegg velger du et valgfag som du vil fordype deg i. Du kan velge mellom sang, dans eller skuespill. 

Sceneskolen koster 250 kroner. Dette inkluderer lunsj hver dag.

Sceneskolen er et samarbeid mellom inClub Lindesnes og Buen Kulturhus.