Som takk for innsatsen får alle natteravner gratis festivalpass. Festivalbåndet kan hentes fra og med tirsdagen i Skalldyruka.

Hva er natteravn?

Natteravn-ordningen er tuftet på frivillig innsats fra voksne som er villige til å gi litt av sin tid for å gjøre Skalldyrfestivalen til en trygg og god opplevelse for alle.

Ordningen er et samarbeid mellom Lindesnes kommune, politiet, Skalldyrfestivalen og restaurantene.

Les mer om natteravnordningen her.

Ønsker du å være natteravn under Skalldyrfestivalen?

Påmeldingen til å være natteravn åpner 24. juli. Du melder deg på via innbyggertorvet på Buen kulturhus Tlf. 38 25 70 00. 

Natteravnvakter

Vi trenger natteravner til:
- Torsdag 8. august
- Fredag 9. august
- Lørdag 10. august

Natteravnene møter på politistasjonen kl. 21:00 og vakta er ferdig kl. 02:00/03:00.

Aldersgrensen for å melde seg som natteravn er 20 år.

Natteravner = trygghet for alle