Om kreftkoordinator

Kirsti Margrethe Mushom Friis er kreftsykepleier og ble ansatt i Lindesnes kommune som kreftkoordinator 1. mars. Kreftkoordinatoren skal være til hjelp for å koordinere og tilrettelegge hverdagen for kreftsyke og pårørende på en best mulig måte.

Kreftkoordinators oppgaver:

 • Råd, veiledning og støttesamtaler til pasienter og pårørende om diagnose, behandling, rehabilitering og omsorg ved livets slutt – og være synlig og lett tilgjengelig for denne pasientgruppen.
 • Være tilgjengelig for fastleger, ressurssykepleiere i institusjon, hjemmetjenestene, barnehagene og skolene osv.
 • Ha tett kontakt med spesialisthelsetjenesten og samarbeide med saksbehandlere i kommunen. Sørge for gode pasientforløp for kreftpasienter og bidra til at pasienter får rett tjeneste til rett tid.
 • Bidra med undervisning, råd og veiledning på tvers av organisasjonen slik at det bygges kompetanse.

 

Om demenskoordinator

I Lindesnes kommune er det cirka 460 personer som har en demensdiagnose. Det er et stort tall, og våren 2021 fikk Hilde Berg Bentsen et spesielt ansvar for å koordinere og tilrettelegge hverdagen for denne pasientgruppen og deres pårørende, i rollen som demenskoordinator.

Demenskoordinators oppgaver:

 • Samtale, råd og veiledning
 • Bidra til å koordinere gode tjenester til personer med demens og deres pårørende
 • Ha oversikt over tilbud og tjenester i og utenom kommunen
 • Ha tett samarbeid med sykehus, kommune og fastleger
 • Bidrar til økt åpenhet og kunnskap om de ulike demenssykdommene
 • Dra på hjemmebesøk
 • Arrangere pårørendeskole
 • Bidra til gode rutiner i demensomsorgen i kommunen
 • Drive veiledning og undervisning av helsepersonell i kommunen

Hvem kan få hjelp?

Personer med demens og kreft, og deres pårørende.

Hvordan få hjelp?

 • Tjenestene er gratis og krever ingen vedtak fra kommunen.
 • Du kan selv ta kontakt eller be fastlege, sykehus eller andre om å ta kontakt for deg.

Koordinatorene er tilgjengelig på telefon eller samtaler på kontor (etter avtale). De kommer også på hjemmebesøk.

Enhet og kontorsted

De to koordinatorene er ansatt i tjenesteområde Velferd i enheten Forvaltning og Utvikling. De har kontor ved siden av hverandre i Lindesnesgården i Mandal sentrum.