Vår visjon er Bedre sammen.

Våre verdier er:

 • Samskapende
  • Vi spiller sammen, er kreative og deler vår kunnskap
  • Vi gjør hverandre gode og bygger tillit
 • Inkluderende
  • Vi møter hverandre med et åpent sinn, respekt, vennlighet og raushet
  • Vi har dialog og medvirker for bedre løsninger
 • Modige
  • Vi er innovative og endringsdyktige
  • Vi gir hverandre tillit
 • Stolte
  • Vi fremsnakker hverandre og arbeidsplassen og bruker hverandres styrker
  • Vi dyrker og deler suksesshistorier