Skolen er resultat- og mestringsorientert og etterstreber en forskningsbasert tilnærming til måloppnåelse. Gode relasjoner med hjemmet og samarbeid mellom lærerne og elevene, er kjernen i arbeidet med å oppnå et best mulig læringsutbytte for våre elever. Alle skal ha lik mulighet til å tilegne seg den kunnskap og kompetanse som behøves for å sikre en trygg fremtid, i et samfunn som krever stadig mer av hver enkelt.

Elevene skal kunne mestre overgangen fra småtrinnet til mellomtrinnet, og de skal være godt rustet til å møte de faglige utfordringene på ungdomsskolen.