Barn og unge

Barnevernvakten  - tlf. 116 111

  • Hverdager: før kl. 08.00 og etter kl. 15.00
  • Helger - høytider - hele døgnet

Natur og miljø

Veterinærvakt akutt nødhjelp - kveld/natt/helg -tlf. 38 34 41 88.

  • Kontakt din lokale veterinær på dagtid mellom klokken 0800 - 1600