Barn og unge

Sted Telefon
Barnevernvakten 116 111

Telefonen er betjent:

  • Hverdager før kl. 08:00 og etter kl. 15:00
  • Helger og høytider: Hele døgnet

Natur og miljø

Sted Telefon kveld/ natt/ helg
Veterinærvakt akutt nødhjelp 38 34 41 88


Kontakt din lokale veterinær på dagtid mellom klokken 08:00 - 16:00