Kommunale vakttelefoner vei, vann og avløp

Type Ansvarsområde Telefon
Vann og avløp Beredskap vann og avløp 41 61 23 73
Vei og grønt Beredskap vei, veilys og hull i veien  99 16 40 00
Bygg Beredskap kommunale bygg 94 52 12 70
(ikke SMS)

Nødnummer

Brann og akutt forurensning 110
Politi og redningssentral 112
Medisinsk hjelp, øyeblikkelig helsehjelp, ambulanse 113
Nødnummer for døve 1412
Legevakt 116 117

Barn og unge

Sted Tlf er betjent:  Telefon
Barnevernvakten Fra fredag kl 15 til mandag kl 7 38 07 54 00
Alarmtelefonen for barn og unge Hverdager før kl. 8 og etter kl. 15
Helger og høytider hele døgnet
116 111

Helse

Sted Telefon
Giftinformasjonssentralen 22 59 13 00
Mattilsynet 22 40 00 00

Hjemmebaserte tjenester

 
Avdeling/sone Telefon

Halse  

 
Kontakttelefon hjemmesykepleien 48 99 54 06 
Ulvegjelet HDO 94 51 00 35  
Avdelingsleder 47 75 79 74 
   

Vestnes

 
Kontakttelefon 90 64 01 69
Avdelingsleder 97 53 25 17
   

Malmø

 
Kontakttelefon hjemmesykepleien 48 89 21 11
Orelunden HDO 97 59 23 24
Avdelingsleder 90 67 83 99
   

Holum

 
Kontakttelefon hjemmesykepleien 94 50 24 38
Holum HDO 94 50 24 29   
Avdelingsleder 41 63 43 76
   

Marnardal

 
Kontakttelefon 48 21 31 46
Avdelingsleder 91 70 31 23
   

Vigeland øst

 
Kontakttelefon 90 24 16 23
Avdelingsleder 47 75 79 81
   

Vigeland vest

 
Kontakttelefon hjemmesykepleien 97 56 20 30
Vigeland korttidsavdeling 90 65 12 53
Avdelingsleder 47 61 69 48
   

Lindesnes korttidsavdeling

 
Kontakttelefon 91 62 31 33
 Avdelingsleder 47 75 93 44
   

Lindesnes nattjeneste

 
Avdelingsleder 97 11 46 42

Veterinærvakt akutt nødhjelp

 
Sted Telefon kveld/ natt/ helg
Vaktområde Lindesnes 38 34 41 88
Vaktområde Eiken og Marnardal 94 66 43 60

Kontakt din lokale veterinær på dagtid mellom kl. 8 - 16.

Pårørendetelefon

Det er vanligvis politiets ansvar å betjene telefon for pårørende ved katastrofer og store hendelser. Vi vil informere om telefonnummer dersom dette blir aktuelt.

Hvis kommunen oppretter en slik tjeneste selv, er det kommunens sentralbordnummer 38 25 70 00 som benyttes.

Beredskapskoordinator

 

Navn Telefon/ epost
Anne Lans Syvertsen  93 42 35 86
anne.lans.syvertsen@lindesnes.kommune.no