Søknadsfrist for opptak i SFO er 1. mars.

Barnet har plassen til den sies opp eller barnet går ut av 4. klasse.

 

Denne websiden inneholder generell informasjon om SFO-tilbudet ved Holum skole. Til den daglige kommunikasjonene bruker vi IST Home. IST Home er et digitalt kommunikasjonsverktøy mellom foresatte og personale på SFO. Formålet er å sikre at viktig informasjon om barna er korrekt og at den skriftlige kommunikasjonen mellom hjem og SFO kan foregå på ett og samme sted. Det er via IST Home vi på SFO blant annet legger ut månedsplaner, nyttig informasjon og det er her påmelding til ferier foregår.

 

Følg nyttige linker under:

Oppvekstportalen

Lindesnes kommune SFO

 

 

Illustrasjon - skolebarn

 

Image by OpenClipart-Vectors from Pixabay