Helsesykepleier Holum skole: Edel Marie Mersland

Til stede: Liste henger på kontordøra mi

Telefon:  90 85 38 03

Epost: Edel.Marie.Mersland@lindesnes.kommune.no

Konstituert helsesykepleier: Stine Theissen Moe

Telefon : 90 56 98 53

Mail: Stine.theissen.moe@lindesnes.kommune.no

Skolehelsetjenesten er et lavterskel-tilbud, og dere kan henvende dere direkte uten henvisning. 

Skolehelsetjenestens oppgaver er å drive helsefremmende – og forebyggende arbeid i skolen. Vi ønsker å medvirke til at barn og unge aktivt er med på å påvirke eget liv, slik at den enkelte skal oppleve god helse/ trivsel og bli mest mulig tilfreds med tilværelsen. En viktig del av arbeidet er å være tilstede for den enkelte elev og foreldre når de tar kontakt for samtale, råd eller veiledning.

 

Informasjon: Elevene får skriftlig innkalling til helseundersøkelser og vaksinasjoner. Dermed er de foresatte orientert, og har mulighet til å følge elevene, stille spørsmål eller gi skolehelsetjenesten beskjeder om elevene. Før vaksinering vil elevene få informasjon om hva vaksinene går ut på.

Helseopplysning: I samarbeid med skolen gis helseopplysning individuelt og i grupper. Aktuelle temaer er kosthold, hygiene, trivsel, pubertet eller andre temaer etter skolens ønsker.

Taushetsplikt: Som helsepersonell er jeg pålagt taushetsplikt. Det skal fungere som personlig vern rundt den enkelte elev. Personopplysninger om elev gis ikke ut uten samtykke fra foresatte.

 

Hva skjer på de enkelte klassetrinnene?

1. trinn: «God skolestart»: Et tverrfaglig team der lærerne, helsesykepleier, fysioterapeut, Familiesenteret og PPT vil være tilstede i klassen en hel skoledag. 

2. trinn: Tetravac: Vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt

3.trinn: Vekt og høydemåling. Helseopplysning i samarbeid med skolen om kosthold og fysisk aktivitet.

5.trinn: Helseopplysning i samarbeid med skolen om pubertet, hygiene.

6. trinn: MMR- vaksine: Vaksine mot meslinger, kusma og røde hunder

7. trinn: HPV- vaksine: Vaksine mot humant papillomavirus

 

Andre oppgaver:

-Elevene kan komme å få veiledning og prate om temaer de er opptatt av som trivsel, vennskap, mobbing, bekymring, kropp, kosthold og hjemmesituasjon.

-Hørselsundersøkelse ved behov

-Vektsoppfølging

-Jeg har «åpen dør» slik at elever og foreldre kan ta kontakt uten avtale i åpningstiden. Jeg kan også kontaktes på telefon, mail eller via lærer.

-Jeg deltar på ansvarsgruppemøter og samarbeidsmøter angående elever. Jeg samarbeider med foreldre, skole, fysioterapeut, ergoterapeut, fastlege, familiesenter, barnevern, ABUP og PPT. Fortrolige opplysninger blir ikke gitt videre uten samtykke.

 

Informasjon om skolehelsetjenesten: https://www.lindesnes.kommune.no/skolehelsetjenesten.508122.no.html

 

Med vennlig hilsen

Edel Marie Mersland

Helsesykepleier