• Siste nyheter
  • Aktuell informasjon
  • Prosjekter
  • Høringer

HØRING – mulig endring…

25.04.2014 Høringer

Lindesnes kommune vurderer å søke til Statens Landbruksforvaltning om å endre 0-grenseforskriften til kun å gjelde sør for E 39, jf. konsesjonsloven §...

Les mer...

Reguleringplan Høllebukta BÅ …

23.04.2014 Annonser, kunngjøringer

Offentlig ettersyn: 25.04.14 – 06.06.14

Les mer...

Startlån og boligtilskudd

Kommunen har allerede nå lånt ut alt vi fikk fra Husbanken i Startlån!

Husbanken har bevilget kr. 150 000,- som det er mulig å søke om for tilskudd til tilrettelegging av bolig!

Les mer …

Kommunebarometeret 2014 - gode tall for Lindesnes

Vi har nå fått foreløpig tall fra Kommunebarometeret som viser kommunenes rangering i forhold til regnskap 2013.

Les mer …

Prosjektmidler til arbeid knyttet til barne- og ungdomsarbeid

Til lag, foreninger og enkeltpersoner som driver ungdomsarbeid i Lindesnes - ny mulighet tilå søke om midler til prosjekt som involverer barn- og ungdom

Les mer …

Støtteordning for de som mister DSL-tilbudet

I forbindelse med nedkobling av DSL-tilbudet i en del sentraler i Agder har Det Digitale Agder vedtatt å opprette en tilskuddsordning til de som bli berørt.

Les mer …

Kommunale avgifter - nye rutiner m.m

Kommunestyret har vedtatt nye rutiner for kommunale avgifter for Lindesnes kommune. 

Les mer …

HØRING – mulig endring av 0-konsesjonsforskriften

Lindesnes kommune vurderer å søke til Statens Landbruksforvaltning om å endre 0-grenseforskriften til kun å gjelde sør for E 39, jf. konsesjonsloven § 7.  

Les mer …

Høring - ny helse- og omsorgsplan - oppstart av planarbeid

Lindesnes kommune har vedtatt at det skal lages en ny Helse- og omsorgsplan, som en delplan under Kommuneplanen.

Les mer …

 Interkommunale samarbeid

 Lindesnesregionen

 

 Brannvesen Sør                             

   

 

   

 

 Sørlandsliv