1. Siste nyheter
  2. Aktuell informasjon
  3. Høringer
  4. Ledige stillinger
  5. Eiendomsskatt

Ledig stilling - Medarbeider søkes til R…

      På grunn av merarbeid som følge av sammenslåingen av Mandal, Marnardal og Lindesnes, er det i rådmannens stab opprettet en midlertidig stilling for kontormedarbeider med 1 års varighet.

Les mer

Ledig stilling - Medarbeider eiendomsska…

      Kommunene Mandal, Marnardal og Lindesnes blir slått sammen til en kommune fra 1.1.2020. Navnet på den nye kommunen blir Lindesnes.

Les mer

Veiarbeid Kragstadmoen - Homme

Arbeidet med sprenging av fjellpartiet på FV407 mellom Kragstadmoen - Homme er godt i gang. Det jobbes for å holde veien åpen så godt det lar seg gjøre, men det...

Les mer

Veiarbeid Kragstadmoen - Homme

Arbeidet med sprenging av fjellpartiet på FV407 mellom Kragstadmoen - Homme er godt i gang. Det jobbes for å holde veien åpen så godt det lar seg gjøre, men det må innimellom påberegnes ventetid på opptil 15 minutter.

Når fjellpartiet nærmest Kragstadmoen startes opp etter påske vil veien kunne stenges helt mellom klokka 21.00-06.00. Dette arbeidet har en planlagt varighet på 1,5 måned.. Vi vil komme tilbake med mer informasjon ang tidspunkter for stenging når plan foreligger.


 
Vi har god dialog med både brannvesen, politi, sykebil og hjemmesykepleie.

KONTAKT

Om det skulle være spesielle behov, eller spørsmål knyttet til dette vennligst ta kontakt med teknisk drift v/Ingvild Aurdal på telefon 38253368, eventuelt vakttelefon på telefon 97686265.

Ekstraordinær båndtvang for hunder nå i vinter

Grunnet vanskelige forhold for viltet med store mengder snø, innføres det i dag ekstraordinær båndtvang nord for E-39 i Lindesnes og Mandal. Vi ønsker med dette å skjerme viltet for unødig stress og lidelser som løse hunder kan påføre under de gjeldene vinterforhold. 

Varighet

Båndtvanget gjelder fra dags dato og inntil videre, men ikke ut over 1. april 2018 da ordinær båndtvang etter hundeloven trer i kraft. 

Les forskriften

pdfforskrift_om_båndtvang.pdf

Midlertidig stenging av vei til Kråkevika, Båly

Under BålyI forbindelse med bygging av restauranten Under på Båly, vil veien fra Bålyveien til Kråkevika midlertidig stenges fra mandag 5. mars. Det er arbeidet med oppgradering av vei, veilys og grunnarbeid som nå starter opp.

Vi ser frem til at restauranten Under står ferdig.

Her er link til mer informasjon om restauranten Under https://under.no.

 

Faktura kommunale avgifter og eiendomsskatt


Nå er faktura for 1. termin 2018 sendt ut.

Les mer …

Skatteoppkrever i Lindesnes


Fra og med mandag 05.02.2018 er skatteoppkreveren for Lindesnes samlokalisert med skatteoppkreveren for Mandal og Marnardal.


Kontorsted vil være Mandal Rådhus.

Telefonnummer direkte til Skatteoppkrever i Lindesnes er 38 25 33 86.

Kunngjøring – offentlig ettersyn - Landbasert leppefiskanlegg

Leppefisk.com AS har søkt Rogaland Fylkeskommune om tillatelse til å etablere oppdrett av berggylt på Høylandskjæret i Lindesnes kommune.

Les mer …

Høring - Valle kirke

Forslag til detaljregulering for: Valle kirke

Les mer …

Forslag til kulturminneplan på høring

forsideLindesnes kommune har laget et høringsforslag til kommunedelplan for kulturminner 2018-2028.

Hovedmålet med planen er å styrke kulturminnevernet, synliggjøre kulturminnene våre og lage en strategi for hvordan vi ønsker å ta vare på disse.

Levekårsutvalget har vedtatt å legge planforslaget ut til høring, og vi vil gjerne ha innspill fra innbyggere, foreninger og lokalt næringsliv. Du finner planen på www.lindesnes.kommune.no/kulturminneplan. Den ligger også på Servicekontoret.

Slik gir du innspill

Innspill til høringsforslaget sendes til , eller Lindesnes kommune, Postboks 183 Vigeland, 4524 LINDESNES innen 20. februar.

Høring - Lindesnes vindkraftverk

vindmølleLindesnes vindkraftverk har sendt konsesjonssøknad til Norges vassdrags- og energidirektorat for utskifting av turbiner. Les mer …

Vallemoen - 2. gangs offentlig ettersyn

Forslag til regulering for Vallemoen, områderegulering

Les mer …

Ledig stilling - Medarbeider eiendomsskatt

 ledig stilling

 

 

Kommunene Mandal, Marnardal og Lindesnes blir slått sammen til en kommune fra 1.1.2020. Navnet på den nye kommunen blir Lindesnes.

Les mer …

Ledig stilling - Medarbeider søkes til Rådmannens stab – 1 års midlertidig stilling

 ledig stilling

 

 

På grunn av merarbeid som følge av sammenslåingen av Mandal, Marnardal og Lindesnes, er det i rådmannens stab opprettet en midlertidig stilling for kontormedarbeider med 1 års varighet.

Les mer …

HEI - Vil du være vår kollega i omsorgsavdelingen i sommer?

 ledig stilling

 

 

Det søkes etter vikarer til følgende:

Les mer …

TILKALLINGSVIKARER I SKOLE, BARNEHAGE OG KULTURSKOLE 2017/2018

ledig stilling

Skolene og barnehagene våre vil i løpet av høsten og kommende vår ha behov for lærere,barnehagelærere, barne- og ungdomsarbeidere og assistenter til kortere og lengre vikariat.

Les mer …