1. Siste nyheter
  2. Aktuell informasjon
  3. Høringer
  4. Ledige stillinger

Oppstart - høydebasseng Herstøl

Det vil i løpet av februar bli oppstart på arbeidet med å etablere høydebasseng på Herstøl.

Les mer

Melding om vedtatt mindre endring av reg…

Melding om vedtatt mindre endring av reguleringsplan

Les mer

Ungdommens kulturmønstring i Lindesnes p…

Søndag 14. februar, kl. 14.00. 

Les mer

Ungdommens kulturmønstring i Lindesnes på Vigelandsstua

Søndag 14. februar, kl. 14.00. 

Les mer …

"Kom i form"-gruppe for deg mellom 20 og 65 år

- Torsdag 14. januar starter vi opp ei "Kom i form"-gruppe". Dette er et nytt tilbud for alle mellom 20 og 65 år som trenger litt drahjelp for å komme i gang med fysisk aktivitet, sier fysioterapeut Odd Sanne i Lindesnes kommune. Dersom du ønsker å melde deg på eller har spørsmål kan du kontakte Sanne på tlf. 38 25 51 78 eller sende epost til

Aktivitetstilbud Rolf Steinar Bergli

Det blir to treningsdager i uka de 3 månedene tilbudet varer. Mandager blir det trening på Shapes treningssenter eller i gymsalen på Lindesnes ungdomsskole fra kl. 14.30 til 15.30, med vekt på styrke- og bevegelighetstrening. Torsdager kl. 10.30 er det trening ute i lysløypa ved Lindesneshallen. Da vil det bli lagt vekt på utholdenhet.

Før treningene starter vil alle få tilbud om en individuell helsesamtale. Tema i helsesamtalen vil blant annet være betydningen av fysisk aktivitet og et sunt kosthold, og informasjon om eventuelle lidelser den enkelte kan ha som aktivitetslederne bør være oppmerksomme på.

Det vil også være fokus på ernæring og matlaging. Det vi spiser og drikker påvirker helsen vår. Ofte kan det å ta små grep i hverdagen ha stor betydning. Vi vil prøve å få en ernærringsfysiolog til å snakke om kosthold og tilberedning av mat.

Tilbudet er i regi av frisklivssentralen i Lindesnes.

 

«LYDEN AV LINDESNES» - NY CD MED 13 MELODIER

Ny CD-plate med 13 melodier med unge artister og utøvere fra Lindesnes ble lørdag lansert i Kulturtorvet på Vigeland.

lyden av lindesnes - gruppebilde av de som er med på CD

En del av dem som er med på den nye CD plata, «Lyden av Lindesnes – Volume 4». Foran:  Cathrine Røksland (sang / gitar).  I andre rekke fra venstre Oskar Skog (trekkspill), Mads Aleksander Olsen (piano og trekkspill)  og Sander Roland (el. gitar).    Tredje rekke fra venstre  Tone Rattfeldt Phil (fiolin), Mari Lindal (sang), Vilde Alfredsen (sang), Kristian Olsen (slagverk) og Martin Lind (bass). 

Resultatet er blitt ei variert plate med tre skotske/irske sanger med Cathrine Røksland og to sanger med Mari Lindal og en sang med Vilde Alfredsen.  Innimellom disse vokalsangene får vi instrumentale melodier med elever i kulturskolen, både på trekkspill, piano og fiolin.  Denne blandingen gjør plata ekstra interessant å høre på og det medfører at en ikke så lett går lei av plata. 

Alle de 13 melodiene på plata er godt gjennomført av de unge utøverne og når da både produsenten Helge Corneliussen og lydmann Rolf Gunnar Augland også har gjort en utmerket jobb, er plata blitt god å høre på og absolutt en utgivelse en kan anbefale for andre.  

cathrineroksland

Blant melodiene en finner på plata er Lock lomond med Cathrine Røksland (på bildet til venstre), Canon i D med Tone Rattfeldt Pihl på fiolin, La vie En rose med Andreas Brzostowski og Øystein Tveiten og Tir Na Noir med Vilde Alfredsen.  

 

 


Cathrine Røksland, som også lanserte egen singelplate, framførte melodien Loch lomond, som finnes både på hennes singelutgivelse og på samleplata.

lyden gitarto

att og helgeSander Roland spiller elektrisk gitar på den nye plata.

Plata er den fjerde i rekken av «Lyden av Lindesnes» CD utgivelser.  Det er også planer om å lage flere med grunnlag i Ungdommens Kulturmønstring i Lindesnes, samt Kulturskolen i Lindesnes. Tidligere har flere av deltakerne på disse platene også fått egne musikkvideoer i tillegg til CD innspillingen., noe som også er planen denne gang.   

Innspillingsleder og produsent har vært musikeren Helge Corneliussen fra Vigeland. Helge har gjort en kjempejobb med utgivelsen og uten han hadde det ikke blitt noen utgivelse på dette tidspunktet.  Lindesnes kommunes kulturkontor ved Atti Eikaas står også bak utgivelsen.  

Alle fotoene er tatt av Rolf Steinar Bergli.

 

Helge Corneliussen er produsent for plata og han intervjues her av Atti Eikaas under lanseringsarrangementet.

 

Kommunalt renseanlegg

sivbed renseanleggLindesnes kommune er godt i gang med utbygging av nytt hovedrenseanlegg.

I planleggings- og utbyggingsperioden benytter vi profesjonell prosjektledelse som har en god og effektiv styring på utbyggingen. Med dette sikrer vi at kommunale avløpsgebyr forvaltes på best mulig måte.

Les mer …

Pårørendeskole - et tilbud for pårørende til personer med demens

gamle hender

I januar 2016 blir det oppstart på pårørendeskolen.

Les mer …

Melding om vedtatt mindre endring av reguleringsplan for Lussevika område B1

vedtakshammer2Melding om vedtatt mindre endring av reguleringsplan

Les mer …

Melding om detaljregulering på Møgedal

Melder med dette oppstart av regulering av detaljregulering Møgedal. Lindesnes kommune.

Les mer …

Økonomiplan 2016 - 2019, Budsjett 2016

Formannskapets forslag til Økonomiplan 2016 - 2019, Budsjett 2016 er utlagt til offentlig ettersyn på Servicekontoret i perioden 30.11 - 10.12.2015.

Les mer …

Melding om oppstart av omregulering av deler av Spangereid sentrum

Det varsles med hjemmel i PBL § 12-8 oppstart av detaljregulering (omregulering)

Les mer …

Fysioterapeut 100 % vikariat

 ledig stilling

I Lindesnes kommune er det nå ledig et vikariat som kommunefysioterapeut fra dags dato til 31.12.2016.

Les mer …

Ergoterapeut hverdagsrehabilitering fast stilling

 ledig stilling

Mulig å velge stillingsstørrelse 50% eller 80%.

Les mer …

Daglig leder – botiltak for enslige mindreårige flyktninger

 ledig stilling


Lindesnes kommune skal etablere botiltak for enslige mindreårige flyktninger, og søker etter en person som kan lede dette arbeidet. Tiltredelse snarest.

Les mer …

Lærer, inntil 100% vikariat våren 2016, Lindesnes ungdomsskole

 ledig stilling


For snarlig tiltredelse er det nå ledig inntil 100 % vikariat som lærer ved Lindesnes ungdomsskole.

Les mer …

Barne- og ungdomsarbeider-stillinger i Lindesnesskolen 2016-2017

 ledig stilling


Lindesnesskolen består i dag av to barneskoler og en ungdomsskole.

Les mer …

Lærerstillinger i Lindesnesskolen 2016-2017

Lindesnesskolen består i dag av to barneskoler og en ungdomsskole. Les mer …

Inspektør, 100 % fast stilling ved Lindesnes ungdomsskole

 ledig stilling

Nåværende inspektør går av med pensjon og det blir derfor fra 1. august 2016 ledig 100% fast stilling som inspektør ved Lindesnes ungdomsskole.

Les mer …

Miljøterapeut i enhet for funksjonshemmede, 100 % fast stilling

 ledig stilling

I enhet for funksjonshemmede i Lindesnes kommune er det nå ledig en 100 % fast stilling som miljøterapeut.

Les mer …

2 faste helgestillinger ved Solkroken 3

 ledig stilling

 

2 faste helgestillinger ved Solkroken 3

Ved enhet for varig botilbud for eldre er det ledig to faste helgestillinger.

Les mer …

Lærer, 100 % vikariat, Spangereid skole

 ledig stilling

Fra 01.01.16 vil det bli ledig et vikariat som lærer ved Spangereid skole.

Les mer …