1. Siste nyheter
 2. Aktuell informasjon
 3. Høringer
 4. Ledige stillinger
 5. Eiendomsskatt

Nullvisjon - ungdomsprosjekt

  Nullvisjonen i Lindesnesregionen har et ungdomsprosjekt hvor ungdom mellom 18-24 år som skal ta førerkort kan melde seg på, og være med i trekningen om å være med på et...

Les mer

Fylkeskommunens tilskuddsordninger med …

Vest-Agder fylkeskommune forvalter ulike tilskuddsordninger knyttet til friluftslivsformål. Søknadsfristene nærmer seg, og vi ønsker derfor å informere nærmere om disse ordningene.

Les mer

Har du lyst å være medseiler på Tall Shi…

  Lindesnes kommune skal være cruise-in-company havn i forbindelse med årets Tall Ship Race i tiden 22.-25. juli. Da blir det masse aktiviteter, konserter og folkefest på Båly.

Les mer

Nullvisjon - ungdomsprosjekt

Nullvisjon

 

Nullvisjonen i Lindesnesregionen har et ungdomsprosjekt hvor ungdom mellom 18-24 år som skal ta førerkort kan melde seg på, og være med i trekningen om å være med på et gratis opplegg gjennom Nullvisjonen.

 

Premien er enten en bilskadereparasjon til en verdi av 5000 kr eller en tur til Rudskogen motorsportsenter inkl reise og overnatting.

Reparasjon gjelder all type reparasjon, også EU kontroll  


Link til påmelding:
https://www.nullvisjonen-agder.no/2012-12-18-18-09-30/ungdomsprosjektet.html

 

 

Har du lyst å være medseiler på Tall Ship Race?

Tall Ship

 

Lindesnes kommune skal være cruise-in-company havn i forbindelse med årets Tall Ship Race i tiden 22.-25. juli. Da blir det masse aktiviteter, konserter og folkefest på Båly.

Les mer …

Brukerråd Helse og omsorg

 

Det ble vedtatt i Levekårsutvalget 14.02.2017 at det skulle opprettes 2 Brukerråd i Helse- og Omsorgsetaten Lindesnes. Dette ble startet opp juni 2017.

Det er 5 representanter i hvert utvalg. Begge rådene har møter ca. 1 gang i halvåret, men kan sammenkalles raskt om det er viktige saker som haster.

Brukerrådet er til for å gi brukerne innflytelse. Det skal være enkelt å ta opp saker i brukerrådet.

Er det ting du ønsker at brukerrådet skal ta fatt i?
Ikke vær redd for å ta kontakt med leder eller andre medlemmer i rådet!

1) . Brukerråd i Enhet helse og habilitering.
      Kontaktperson er: Enhetsleder Karina B. Hommen.

2). Brukerråd i Enheten for institusjon og hjemmetjenester. (primært Eldreomsorgen)
      Leder: Anne Tellefsen 90 99 28 98

Medlemmer: Olaf Castellan 38257014
                        Grete Johansen 90 64 14 94
                        Marianne Hennestad 9512 04 98
                        Helga Strømme

Enhetsleder for institusjon og hjemmetjenester, Anne-Grethe Tørressen, er sekretær i dette Brukerrådet.

Brukerrådet fungere slik:
• 4-7 medlemmer (inkl leder) velges for 2 år av gangen- evt vara ved flere enn 7 interesserte
• Medlemmene er både brukere og repr av brukerne (pårørende/verge)
• Frivillig og avlønnes ikke
• Enhetsleder møter i brukerrådet, har sekretærfunksjon
• Møtene organiseres av brukerrådets medlemmer og administrasjonen.
• De har ett årlig møte med Levekårsutvalget
• Det er et Rådgivende organ – ikke et utvalg!
• Brukerrådet behandler ikke saker som gjelder enkeltpersoner


Brukerrådet kan kontaktes ved å henvende seg til leder av rådet evt. andre medlemmer.

Ber om innspill fra innbyggerne

Arbeidsgruppa brukermedvirkning. komp

Politikerne i arbeidsgruppen for innbyggerinvolvering oppfordrer innbyggerne i nye Lindesnes til å engasjere seg og komme med innspill til arbeidet som nå gjøres med å bygge den nye kommunen.

Les mer …

Belysning busslommer i Smibakken

Veilys

 

De to gangfeltene før og etter bussbuene i Smibakken vil få forsterket belysning i løpet av 2018.

Les mer …

Forslag til kulturminneplan på høring

forsideLindesnes kommune har laget et høringsforslag til kommunedelplan for kulturminner 2018-2028.

Hovedmålet med planen er å styrke kulturminnevernet, synliggjøre kulturminnene våre og lage en strategi for hvordan vi ønsker å ta vare på disse.

Levekårsutvalget har vedtatt å legge planforslaget ut til høring, og vi vil gjerne ha innspill fra innbyggere, foreninger og lokalt næringsliv. Du finner planen på www.lindesnes.kommune.no/kulturminneplan. Den ligger også på Servicekontoret.

Slik gir du innspill

Innspill til høringsforslaget sendes til , eller Lindesnes kommune, Postboks 183 Vigeland, 4524 LINDESNES innen 20. februar.

Høring - Lindesnes vindkraftverk

vindmølleLindesnes vindkraftverk har sendt konsesjonssøknad til Norges vassdrags- og energidirektorat for utskifting av turbiner. Les mer …

Vallemoen - 2. gangs offentlig ettersyn

Forslag til regulering for Vallemoen, områderegulering

Les mer …

Kulturminneplan for Lindesnes kommune 2018-2028

IMG 3139Lindesnes kommune har laget et høringsforslag til kommunedelplan for kulturminner. 

Levekårsutvalget vedtok 5. desember 2017 å legge planforslaget ut til høring, og vi vil gjerne ha innspill fra innbyggere, foreninger og lokalt næringsliv.

Slik gir du innspill

Innspill til høringsforslaget sendes til , eller Lindesnes kommune, Postboks 183 Vigeland, 4524 LINDESNES innen 20. februar.

Høringsutkast Kulturminneplan for Lindesnes kommune 2018-2028

Vedlegg 1 Handlingsdel

Vedlegg 2 Mitt kulturminne

Du kan se alle plandokumentene på Servicekontoret.

Hovedmålet med planen er å styrke kulturminnevernet, synliggjøre kulturminnene våre og lage en strategi for hvordan vi ønsker å ta vare på disse.

Dersom du har spørsmål kan du kontakte et av medlemmene i prosjektgruppen:

 • Lena V. Wilhelmsen (Oppvekst- og kultursjef), tlf. 913 59 720
 • Kjersti E. Skiple Verdal (avdelingsleder teknisk forvaltning), tlf. 992,36 781 
 • Rolf Steinar Bergli, (avdelingsleder kultur), tlf.  909 93 743
 • Anne Lans Syvertsen (rådgiver), tlf. 934 23 586

Kort om hva vi har gjort

25 personer møtte opp på folkemøte 16. mars. Etter innledning ved Lena V. Wilhelmsen og presentasjon av planarbeidet ved Rolf Steinar Bergli, var det gruppearbeid. Vi fikk mange gode innspill til planarbeidet. 

Marker "ditt kulturminne" på Servicekontoret

IMG 3122Hanne Thyholt har tegnet kommunekartet på veggen på Servicekontoret på Rådhuset. På kartet har innbyggerne markert kulturminner som er viktige for dem. Vi har også utfordret noen innbyggere til å fortelle mer om sitt kulturminne, og disse er utstilt på museet på kulturtorvet.

Hva er kulturminner

Kulturminner er spor etter mennesker liv og virke, og kan være alt fra et historisk bygningsmiljø til et arkeologisk funnsted. De er viktige identitetsskapere og gir kunnskap og  opplevelser.

lindesnes forsideUlike typer kulturminne

 • Kulturlandskap (røyser, steingjerder, dyrking, hvordan folk levde?)
 • Kulturmiljøer (bygningsmiljøer)
 • Maritime kulturminner (under vann, sjøhus, fartøyvern og fyrstasjoner
 • Tekniske og industrielle kulturminner (under vann, sjøhus, fartøyvern og fyrstasjoner)
 • Samferdsel og kommunikasjon (sjøveien, gamle stamveier og rideveier, fra vederekke til telegraf/telefonlinjer)
 • Krigsminner og forsvarsminner
 • Kirkene og kirkegårdene
 • Forsamlingshus, idrett og friluftsliv (skolehus, bedehus)
 • Geologi, fauna og flora
 • Minnesmerker og monumenter
 • Immaterielle kulturminner (håndverk, sagn, musikk, stedsnavn, ord og uttrykk,dialekt, mattradisjoner)
 • Arkiver (private dokumenter, foto, kart og lignende fra privatpersoner, næringsliv eller foreningsliv)

Hovedmålet med planen er å styrke kulturminnevernet, synliggjøre kulturminnene våre og lage en strategi for hvordan vi ønsker å ta vare på disse

Det er laget et planprogram som beskriver organiseringen av planarbeidet og forslag til innhold i planen. Dette kan du finne her.

 


Melding om vedtatt mindre endring av reguleringsplan for Lussevika område B1

vedtakshammer2Melding om vedtatt mindre endring av reguleringsplan

Les mer …

Ledig stilling- Medarbeider Tre og Tekstil i 100 % stilling

 ledig stilling

 

 

 

Tre og Tekstil søker etter medarbeider i 100 % stilling.

Les mer …

HEI - Vil du være vår kollega i omsorgsavdelingen i sommer?

 ledig stilling

 

 

Det søkes etter vikarer til følgende:

Les mer …

TILKALLINGSVIKARER I SKOLE, BARNEHAGE OG KULTURSKOLE 2017/2018

ledig stilling

Skolene og barnehagene våre vil i løpet av høsten og kommende vår ha behov for lærere,barnehagelærere, barne- og ungdomsarbeidere og assistenter til kortere og lengre vikariat.

Les mer …