• Siste nyheter
  • Aktuell informasjon
  • Prosjekter
  • Høringer

Verdensdagen for psykisk helse

29.09.2014 Annonser, kunngjøringer

Her er programmet for markering i Lindesnes og Mandal:

Les mer...

Bevaringsområde for hummer

29.09.2014 Annonser, kunngjøringer

Nærings- og fiskeridepartementet har nå vedtatt ny forskrift om bevaringsområde for hummer i Lindesnes.

Les mer...

Innlandsfiske i Lindesnes kommune

Det er felles fiskekort for mange fiskevann i Lindesnes kommune.

Nå er fiskesesongen godt i gang.

Les mer …

Startlån og boligtilskudd

Kommunen har allerede nå lånt ut alt vi fikk fra Husbanken i Startlån!

Husbanken har bevilget kr. 150 000,- som det er mulig å søke om for tilskudd til tilrettelegging av bolig!

Les mer …

Kommunebarometeret 2014 - gode tall for Lindesnes

Vi har nå fått foreløpig tall fra Kommunebarometeret som viser kommunenes rangering i forhold til regnskap 2013.

Les mer …

Prosjektmidler til arbeid knyttet til barne- og ungdomsarbeid

Til lag, foreninger og enkeltpersoner som driver ungdomsarbeid i Lindesnes - ny mulighet tilå søke om midler til prosjekt som involverer barn- og ungdom

Les mer …

Kommunale avgifter - nye rutiner m.m

Kommunestyret har vedtatt nye rutiner for kommunale avgifter for Lindesnes kommune. 

Les mer …

Høring - Standard abonnementsvilkår for kommunalt vann og avløp

Etter vedtak i Teknisk styre den 23. oktober 2012 legges standard abonnementsvilkår for kommunalt vann og avløp ut til høring.

Les mer …

 Interkommunale samarbeid

 Lindesnesregionen

 

 Brannvesen Sør                             

   

 

   

 

 Sørlandsliv