• Siste nyheter
  • Aktuell informasjon
  • Prosjekter
  • Høringer

Økonomiplan 2015 - 2018, Budsjett 2015

25.11.2014 Høringer

Formannskapets forslag til Økonomiplan 2015 - 2018, Budsjett 2015 er utlagt til offentlig ettersyn på Servicekontoret i perioden 27.11 - 11.12.2014.

Les mer...

Brukerstyrt personlig assistent

20.11.2014 Ledige stillinger

I Lindesnes kommune er det ledig ca. 4,7 årsverk som brukerstyrt personlig assistent. Stillingene inngår i turnus knyttet til en person som bor i egen...

Les mer...

Innsamling av privatarkiver

VIL DU HJELPE OSS MED Å SAMLE INN PRIVATARKIVER

Les mer …

Rådmannens forslag til Økonomiplan 2015-18 og budsjett 2015

Les mer …

Innlandsfiske i Lindesnes kommune

Det er felles fiskekort for mange fiskevann i Lindesnes kommune.

Nå er fiskesesongen godt i gang.

Les mer …

Startlån og boligtilskudd

Kommunen har allerede nå lånt ut alt vi fikk fra Husbanken i Startlån!

Husbanken har bevilget kr. 150 000,- som det er mulig å søke om for tilskudd til tilrettelegging av bolig!

Les mer …

Kommunebarometeret 2014 - gode tall for Lindesnes

Vi har nå fått foreløpig tall fra Kommunebarometeret som viser kommunenes rangering i forhold til regnskap 2013.

Les mer …

Økonomiplan 2015 - 2018, Budsjett 2015

Formannskapets forslag til Økonomiplan 2015 - 2018, Budsjett 2015 er utlagt til offentlig ettersyn på Servicekontoret i perioden 27.11 - 11.12.2014.

Les mer …

Oppstart regulering Melhusmonen

Med hjemmel i pbl. § 12-8 meldes oppstart av detaljregulering for Melhusmonen i Lindesnes kommune.

Les mer …

Lussevika, område B1, detaljregulering

Teknisk styre har vedtatt å legge  forslag til detaljregulering for Lussevika, område B1 ut til offentlig ettersyn (i møte den 16.09.14, sak nr TS-68/14).

Les mer …

 Interkommunale samarbeid

 Lindesnesregionen

 

 Brannvesen Sør                             

   

 

   

 

 Sørlandsliv