• Siste nyheter
  • Aktuell informasjon
  • Prosjekter
  • Høringer

Takk for flott innsats -TV-aksjonen 2014 –…

31.10.2014 Annonser, kunngjøringer

Takk for flott innsats -TV-aksjonen 2014 – «Vann forandrer alt»

En liten oppsummering av innsats og resultat i forbindelse med årets TV-aksjon "vann forandrer alt"

Les mer...

Rådmannens forslag til Økonomiplan 2015-18 og budsjett 2015

Les mer …

Innlandsfiske i Lindesnes kommune

Det er felles fiskekort for mange fiskevann i Lindesnes kommune.

Nå er fiskesesongen godt i gang.

Les mer …

Startlån og boligtilskudd

Kommunen har allerede nå lånt ut alt vi fikk fra Husbanken i Startlån!

Husbanken har bevilget kr. 150 000,- som det er mulig å søke om for tilskudd til tilrettelegging av bolig!

Les mer …

Kommunebarometeret 2014 - gode tall for Lindesnes

Vi har nå fått foreløpig tall fra Kommunebarometeret som viser kommunenes rangering i forhold til regnskap 2013.

Les mer …

Prosjektmidler til arbeid knyttet til barne- og ungdomsarbeid

Til lag, foreninger og enkeltpersoner som driver ungdomsarbeid i Lindesnes - ny mulighet tilå søke om midler til prosjekt som involverer barn- og ungdom

Les mer …

 Interkommunale samarbeid

 Lindesnesregionen

 

 Brannvesen Sør                             

   

 

   

 

 Sørlandsliv