1. Siste nyheter
 2. Aktuell informasjon
 3. Høringer
 4. Ledige stillinger
 5. Eiendomsskatt

Ledig stilling - Sykepleiere ved avdelin…

        100 % fast stilling og vikariat i 60 % stilling. 

Les mer

Ledig stilling - Helsefagarbeider ved av…

        Grunnet økt behov innen rehabilitering så har korttids- og rehabiliteringsavdelingen en fast ledig helsefagarbeiderstilling på 100%.

Les mer

Ledig stilling - Helsefagarbeider i Hjem…

      I den kommunedekkende hjemmetjeneste er det ledig en fast stilling for helsefagarbeider.

Les mer

Terapibassenget på Omsorgsenteret - foreløpig stengt

 

Terapibassenget på Lindesnes Omsorgssenter ble stengt i høst på grunn av en feil med flisene/fugemassen. Bassenget har fungert svært bra inntil september. I sommer ble det tatt i bruk nye varmepumper, og det har ført til at vannet har holdt en stabil og tilfredsstillende temperatur. 

Vi satser på at Terapibassenget på Lindesnes Omsorgssenteret åpner igjen for alle kommunens innbyggere i midten av januar 2018.

Les mer …

Ny nettside for nye Lindesnes

nyelindesnes.nettside

Prosjektet nye Lindesnes kommune har fått ny nettside. På www.nyelindesnes.no  kan du finne alt du måtte lure på om byggingen av den nye kommunen. Ønsker du å lese møtereferater eller andre viktige dokumenter i prosessen, ligger de nå lett tilgjengelig.

Les mer …

Anbefaler influensavaksine til risikogruppene

David Andersen

Influensasesongen nærmer seg, og kommunelege David Andersen i Lindesnes kommune oppfordrer alle i risikogruppene til å vaksinere seg. Det gjelder spesielt de over 65 år, gravide og mennesker med kroniske hjerte- og lungesykdommer og diabetes.

Les mer …

Eldre skal få bo hjemme lenger

VelferdsteknologiNy forskning viser at eldre som får ulike typer hjelpemidler og bistand til å bo hjemme, blir mer fornøyde og kan bo lenger i eget hjem. I Lindesnes kommune har vi prøvd ut flere typer teknologi i løpet av året, blant annet døralarm, digitalt kamera, GPS og medisindispensere. Noen av våre brukere har vært med i Cecilie Karlsen sin doktorgrad studie, som skal se på «Suksesskriterier og barrierer ved bruk av mestrings- og trygghetsskapende teknologi til eldre hjemmeboende i kommunale helse og omsorgstjeneste og deres pårørende».

NRK Sørlandet har vært på besøk hos en av våre brukere som har tatt i bruk velferdsteknologi, og bidratt i Cecilie sin doktorgrad studie. Her kan du se filmen som ble vist på NRK Sørlandet sin nyhetssending i oktober:

LENKE TIL FILMEN
https://www.nrk.no/sorlandet/_-eldre-skal-fa-bo-hjemme-lenger-1.13748314

 

Vil ha Kyrre Jordbakke som rådmann i nye Lindesnes kommune

Kyrre Jordbakke


Ansettelsesutvalget vil ha Kyrre Jordbakke (58) som rådmann og prosjektleder for nye Lindesnes.

 • I sammenslåingsprosessen blir det for meg spesielt viktig at vi greier å trekke i samme retning – at vi greier å skape samhold og entusiasme for det vi skal lage fremover sammen. Og det blir viktig med en god kommunikasjon med innbyggere, næringsliv og organisasjoner i kommunene, sier Jordbakke.
Et enstemmig ansettelsesutvalg har innstilt Kyrre Jordbakke som rådmann og prosjektleder for nye Lindesnes kommune. Jordbakke har lang og bred ledererfaring fra offentlig forvaltning, og jobber i dag som avdelingsdirektør for plan- og bygningsetaten i Oslo kommune. Før dette var han fylkeskartsjef i Statens Kartverk i 16 år. Han bor i dag i Kristiansand og pendler til Oslo.Det er fellesnemnda som skal foreta den formelle ansettelsen. Saken skal opp i ekstraordinært møte i fellesnemnda førstkommende fredag, og først da vil ansettelsen bli endelig vedtatt.Trygg på valgetLeder av ansettelsesutvalget, Alf Erik Andersen, mener Jordbakke har relevant kompetanse, erfaring og kvalifikasjoner. Han er trygg på at Jordbakke vil være en god prosjektleder og rådmann for den nye kommunen.
 • Det har vært mange veldig gode, og godt kvalifiserte kandidater inne til intervju. Etter en samlet vurdering kommer vi enstemmig til å innstille Kyrre Jordbakke, sier Andersen som har ledet ansettelsesutvalget.
Ansettelsesutvalget har bestått av ordførerne i de tre kommunene, i tillegg til ytterlige en politiker fra hver kommune, en tillitsvalgt og to administrative ressurser. Rekrutteringsbyrået Skagerak Consulting har bistått i prosessen. Jordbakke har imponert i flere intervjurunder.
 • Han har vist at han er en person som er tydelig og systematisk, og som har fokus på delmål og måloppnåelse. Jordbakke er en person som evner å engasjere og motivere de som skal jobbe med prosjektet, og det er noe vi trenger i denne prosessen med å skape en ny kommune, sier Andersen.
Sikrer god overlappingJordbakke tiltrer stillingen 1. mars. Den første måneden vil han jobbe tett med fungerende prosjektleder Hans S. Stusvik for å sikre en god overlapping av prosjektet.Foruten stillingen i Oslo kommune, har Jordbakke bakgrunn som offiser i Sjøforsvaret og har vært kontorsjef hos Fylkesmannen i Vest-Agder. Han har også vært organisasjonskonsulent for landbruksetatene i Vest-Agder, hvor han blant annet har hatt ansvar for organisasjonsutvikling og personalforvaltning, samt omorganisering med overføring av landbrukskontor til kommunene og opprettelse av landbruksavdeling hos Fylkesmannen.Han har master i teknologiledelse fra Aalborg Universitet, i tillegg til blant annet økonomi- og ledelsesutdannelse.Kjenner området godtJordbakke har jobbet med flere prosjekter i Lindesnesregionen og kjenner kommunene godt.
 • Så er det en plass jeg vil være rådmann, så er det her. Området har masse kvaliteter med elvedaler, kyst, sørlandsby og attraksjoner, og til tross for at det ikke er så mange innbyggere, så har det et variert næringsliv med mange spennende bedrifter og et godt ressursgrunnlag, sier han.
Det var på sensommeren at stillingen ble utlyst. Totalt 19 personer søkte stillingen, men fire søkere trakk sine søknader. 15 søkere sto igjen.FOTO: Rolf Sandnes, Plan- og bygningsetaten, Oslo kommuneFor ytterligere kommentarer kontakt leder av ansettelsesutvalget, Alf Erik Andersen på tlf: 90516610 eller Kyrre Jordbakke på tlf: 90534587.

Høring - Lindesnes vindkraftverk

vindmølleLindesnes vindkraftverk har sendt konsesjonssøknad til Norges vassdrags- og energidirektorat for utskifting av turbiner. Les mer …

Vallemoen - 2. gangs offentlig ettersyn

Forslag til regulering for Vallemoen, områderegulering

Les mer …

Kulturminneplan for Lindesnes kommune 2017-2027

IMG 3139Lindesnes kommune har fått mange gode innspill fra innbyggerne til kulturminneplanen. Nå er vi i innspurten av arbeidet og satser på at vi skal ha ferdig et høringsutkast før jul. Dette skal behandles i levekårsutvalget før det legges ut på høring.

Dersom levekårsutvalget vedtar å legge planforlaget ut til offentlig ettersyn blir høringsperioden i 6 uker, fra midten av desember og ut januar.

Har du spørsmål om planarbeidet er du velkommen til å ta kontakt med prosjektleder Rolf Steinar Bergli, tlf. 90993743, sende epost til  eller brev til Lindesnes kommune, Postboks 183 Vigeland, 4524 LINDESNES. 

Kort om hva vi har gjort

25 personer møtte opp på folkemøte 16. mars. Etter innledning ved Lena V. Wilhelmsen og presentasjon av planarbeidet ved Rolf Steinar Bergli, var det gruppearbeid. Vi fikk mange gode innspill til planarbeidet. 

Marker "ditt kulturminne" på Servicekontoret

IMG 3122Hanne Thyholt har tegnet kommunekartet på veggen på Servicekontoret på Rådhuset. På kartet har innbyggerne markert kulturminner som er viktige for dem. Vi har også utfordret noen innbyggere til å fortelle mer om sitt kulturminne, og disse er utstilt på museet på kulturtorvet.

Hva er kulturminner

Kulturminner er spor etter mennesker liv og virke, og kan være alt fra et historisk bygningsmiljø til et arkeologisk funnsted. De er viktige identitetsskapere og gir kunnskap og  opplevelser.

lindesnes forsideUlike typer kulturminne

 • Kulturlandskap (røyser, steingjerder, dyrking, hvordan folk levde?)
 • Kulturmiljøer (bygningsmiljøer)
 • Maritime kulturminner (under vann, sjøhus, fartøyvern og fyrstasjoner
 • Tekniske og industrielle kulturminner (under vann, sjøhus, fartøyvern og fyrstasjoner)
 • Samferdsel og kommunikasjon (sjøveien, gamle stamveier og rideveier, fra vederekke til telegraf/telefonlinjer)
 • Krigsminner og forsvarsminner
 • Kirkene og kirkegårdene
 • Forsamlingshus, idrett og friluftsliv (skolehus, bedehus)
 • Geologi, fauna og flora
 • Minnesmerker og monumenter
 • Immaterielle kulturminner (håndverk, sagn, musikk, stedsnavn, ord og uttrykk,dialekt, mattradisjoner)
 • Arkiver (private dokumenter, foto, kart og lignende fra privatpersoner, næringsliv eller foreningsliv)

Hovedmålet med planen er å styrke kulturminnevernet, synliggjøre kulturminnene våre og lage en strategi for hvordan vi ønsker å ta vare på disse

Det er laget et planprogram som beskriver organiseringen av planarbeidet og forslag til innhold i planen. Dette kan du finne her.

Dersom du har spørsmål kan du kontakte et av medlemmene i prosjektgruppen

 • Lena V. Wilhelmsen (Oppvekst- og kultursjef), tlf. 913 59 720
 • Kjersti E. Skiple Verdal (avdelingsleder teknisk forvaltning), tlf. 992,36 781 
 • Rolf Steinar Bergli, (avdelingsleder kultur), tlf.  909 93 743
 • Anne Lans Syvertsen (rådgiver), tlf. 934 23 586
   

 


Melding om vedtatt mindre endring av reguleringsplan for Lussevika område B1

vedtakshammer2Melding om vedtatt mindre endring av reguleringsplan

Les mer …

Ledig stilling - Sykepleiere ved avdeling for Rehabilitering og korttidsopphold

 ledig stilling

 

 

 

100 % fast stilling og vikariat i 60 % stilling. 

Les mer …

Ledig stilling - Helsefagarbeider ved avdeling for Rehabilitering og korttidsopphold, 100 % stilling

 ledig stilling

 

 

 

Grunnet økt behov innen rehabilitering så har korttids- og rehabiliteringsavdelingen en fast ledig helsefagarbeiderstilling på 100%.

Les mer …

Ledig stilling - Helsefagarbeider i Hjemmetjenesten, 70 % fast stilling

 ledig stilling

 

 

I den kommunedekkende hjemmetjeneste er det ledig en fast stilling for helsefagarbeider.

Les mer …

Ledig stilling - 2 Sykepleierstillinger i Hjemmetjenesten

 ledig stilling

 

 

Hjemmetjenesten har 2 ledige sykepleiestillinger, 80-100 %. 80 % stilling fast i turnus og 20 % som fraværserstatter.

Les mer …

Ledig stilling i Lindesnesskolen

 ledig stilling

 

 

 Fra 01.01.18 – 31.07.18 vil det bli ledig 70% – 80% vikariat ved Spangereid skole:

Les mer …

TILKALLINGSVIKARER I SKOLE, BARNEHAGE OG KULTURSKOLE 2017/2018

ledig stilling

Skolene og barnehagene våre vil i løpet av høsten og kommende vår ha behov for lærere,barnehagelærere, barne- og ungdomsarbeidere og assistenter til kortere og lengre vikariat.

Les mer …

 

OPPDATERT EIENDOMSSKATTEVEDTAK FOR 2017!

I møte den 27. april, sak 17/17, vedtok kommunestyret å gjøre endringer i utskrivingen av eiendomsskatt for 2017. Endringen er at eiere av næringseiendommer og ubebygde tomter skal betale 5 promille eiendomsskatt for disse eiendommene i 2017.

Møteprotokoll fra kommunestyremøte 27.4.17

Skatteyterne dette gjelder fikk forhåndsvarsel om endringen før vedtaket ble fattet. Endringen ble deretter kunngjort i Lindesnes Avis.

Alle berørte skatteytere vil etter sommeren får melding om nytt skattevedtak for sin eiendom. Dette kan påklages til kommunen. Hvordan du klager vil stå i vedtaket.

Regning for eiendomsskatt 1. terming ble sendt ut med en skattesats på 2 promille til eiere av ubebygde tomter og næringseiendommer. I og med at den nye satsen på 5 promille gjelder for hele 2017 vil det på 2. innbetaling bli foretatt et etteroppgjør for for lite innbetalt eiendomsskatt i 1. termin.

Rådmannen

 

 

Eiendomsskatt 2017

Kommunestyret vedtok 8.12.16 utvidelse av eiendomsskatten til alle faste eiendommer i hele Lindesnes kommunen gjeldende fra 2017.

• 5 promille på verk og bruk
• 2 promille for øvrige eiendommer
• Det benyttes boligverdi (formuesgrunnlag) fastsatt av Skatteetaten for grunnbeløp for utregning av eiendomsskatten. For de eiendommene som ikke formuesgrunnlaget til skatteetaten kan benyttes, vil takstene fra 2012 legges til grunn.

Informasjonsbrev/Skattegrunnlag

For boliger skal det benyttes formuesgrunnlag (boligverdi) fastsatt av Skatteetaten

For fritidsboliger/fritidseiendommer/annet, er det takster fra 2012 som blir benyttet.

Se vedlagt brev som ble sendt ut i februar 2017, til alle som er berørt

pdfInformasjonsbrev om eiendomsskatt

pdfReviderte retningslinjer Lindesnes kommune,17.02.17

 

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål vedrørende eiendomsskattegrunnlaget kan du kontakte oss på E-post:

eller på telefon til sentralbord: 38 25 51 00 

Spørsmål som gjelder boligverdi (formuesgrunnlag) fra Skatteetaten må rettes til Skatt Sør, www.skatteetaten.no, tlf. 800 80 000.

 

Mer informasjon om eiendomsskatt:

For øvrig kan man lese mer om boligverdi på skatteetatens hjemmeside Skatteetaten; om eiendomsskatt

Nyttige linker er;

Eiendomsskatteloven 

Beregning av skatt

Bruk av formuesgrunnlag ved utskrivning av eiendomsskatt på boliger

Eiendomsskatt på festetomter

Eiendomsskatt på gårdsbruk

Myndighet og handlingsrom