1. Siste nyheter
 2. Aktuell informasjon
 3. Høringer
 4. Ledige stillinger
 5. Eiendomsskatt

Stengte veier - veiarbeid som skal utfør…

                Planlagte veistenginger:

Les mer

Søndag er det TV-aksjon NRK UNICEF: Hver…

Husk å ha kontanter i hus når bøssebærerne kommer, mellom kl.16 (15) og 18 på søndag.

Les mer

Nye Lindesnes - Arbeidsutvalget 19.10.1…

    Arbeidsutvalget i Nye Lindesnes har møte torsdag 19. oktober, kl.9:00, i kommunestyresalen, Lindesnes rådhus         

Les mer

«Kommunekompasset» - vurdering av kommunen

Kommunen har gjennomført en måling ved hjelp av «Kommunekompasset»

Lindesnes scorer litt over gjennomsnittet for kommuner med mindre enn 5000 innbyggere.

Les mer …

Nye Lindesnes - studietur til Sverige

Nye Lindesnes i Sverige

Fellesnemda i Nye Lindesnes har vært på studietur til Vallentuna i Sverige. Vedlagt ligger notater og presentasjoner fra turen.

Les mer …

Mandal tannklinikk - stenge lokaler i Ytre Sandgate 1A

Den offentlige tannklinikken i Mandal (Ytre Sandgate 1) skal totalrenoveres, og bygges ut. I perioden 29. september 2017 til første uken i januar 2018 må klinikken  holdes helt stengt for å få dette til. Dette er et samarbeid mellom Mandal kommune som eier av bygget og Vest-Agder fylkeskommune som driver tannklinikken.

 

Les mer …

Flyttet middagen fra lunsjtid til middagstid

Middag kafeenMandag 4. september forskjøv Lindesnes kommune tidspunktet for middagsserveringen på Lindesnes omsorgssenter og innførte lunsj. 

Kafeen, middagsombringing og hjemmetjeneste blir inntil videre som før.  

Les mer …

Det gode livet i Lindesnes kommune - hvilke muligheter har du som godt voksen?

Omsorg hva er viktig for deg

Helse- og omsorgsetaten i Lindesnes kommune inviterer til Seniordag torsdag 24 august på Kulturtorvet for alle godt voksne i Lindesnes kommune. Fokus på aktivitet, teknologi, bank, helsetjenester, hjelpemidler mm.

Les mer …

Kulturminneplan for Lindesnes kommune 2017-2027

IMG 3139Lindesnes kommune har fått mange gode innspill fra innbyggerne til kulturminneplanen. Nå er vi i innspurten av arbeidet og satser på at vi skal ha ferdig et høringsutkast før jul. Dette skal behandles i levekårsutvalget før det legges ut på høring.

Dersom levekårsutvalget vedtar å legge planforlaget ut til offentlig ettersyn blir høringsperioden i 6 uker, fra midten av desember og ut januar.

Har du spørsmål om planarbeidet er du velkommen til å ta kontakt med prosjektleder Rolf Steinar Bergli, tlf. 90993743, sende epost til  eller brev til Lindesnes kommune, Postboks 183 Vigeland, 4524 LINDESNES. 

Kort om hva vi har gjort

25 personer møtte opp på folkemøte 16. mars. Etter innledning ved Lena V. Wilhelmsen og presentasjon av planarbeidet ved Rolf Steinar Bergli, var det gruppearbeid. Vi fikk mange gode innspill til planarbeidet. 

Marker "ditt kulturminne" på Servicekontoret

IMG 3122Hanne Thyholt har tegnet kommunekartet på veggen på Servicekontoret på Rådhuset. På kartet har innbyggerne markert kulturminner som er viktige for dem. Vi har også utfordret noen innbyggere til å fortelle mer om sitt kulturminne, og disse er utstilt på museet på kulturtorvet.

Hva er kulturminner

Kulturminner er spor etter mennesker liv og virke, og kan være alt fra et historisk bygningsmiljø til et arkeologisk funnsted. De er viktige identitetsskapere og gir kunnskap og  opplevelser.

lindesnes forsideUlike typer kulturminne

 • Kulturlandskap (røyser, steingjerder, dyrking, hvordan folk levde?)
 • Kulturmiljøer (bygningsmiljøer)
 • Maritime kulturminner (under vann, sjøhus, fartøyvern og fyrstasjoner
 • Tekniske og industrielle kulturminner (under vann, sjøhus, fartøyvern og fyrstasjoner)
 • Samferdsel og kommunikasjon (sjøveien, gamle stamveier og rideveier, fra vederekke til telegraf/telefonlinjer)
 • Krigsminner og forsvarsminner
 • Kirkene og kirkegårdene
 • Forsamlingshus, idrett og friluftsliv (skolehus, bedehus)
 • Geologi, fauna og flora
 • Minnesmerker og monumenter
 • Immaterielle kulturminner (håndverk, sagn, musikk, stedsnavn, ord og uttrykk,dialekt, mattradisjoner)
 • Arkiver (private dokumenter, foto, kart og lignende fra privatpersoner, næringsliv eller foreningsliv)

Hovedmålet med planen er å styrke kulturminnevernet, synliggjøre kulturminnene våre og lage en strategi for hvordan vi ønsker å ta vare på disse

Det er laget et planprogram som beskriver organiseringen av planarbeidet og forslag til innhold i planen. Dette kan du finne her.

Dersom du har spørsmål kan du kontakte et av medlemmene i prosjektgruppen

 • Lena V. Wilhelmsen (Oppvekst- og kultursjef), tlf. 913 59 720
 • Kjersti E. Skiple Verdal (avdelingsleder teknisk forvaltning), tlf. 992,36 781 
 • Rolf Steinar Bergli, (avdelingsleder kultur), tlf.  909 93 743
 • Anne Lans Syvertsen (rådgiver), tlf. 934 23 586
   

 


Melding om vedtatt mindre endring av reguleringsplan for Lussevika område B1

vedtakshammer2Melding om vedtatt mindre endring av reguleringsplan

Les mer …

Er du vår nye leder?

kommunereform man lin mar min

Vi søker deg som har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, og som har dokumenterte evner til å lede omstillingsprosesser i store organisasjoner.

Les mer …

TILKALLINGSVIKARER I SKOLE, BARNEHAGE OG KULTURSKOLE 2017/2018

ledig stilling

Skolene og barnehagene våre vil i løpet av høsten og kommende vår ha behov for lærere,barnehagelærere, barne- og ungdomsarbeidere og assistenter til kortere og lengre vikariat.

Les mer …

 

OPPDATERT EIENDOMSSKATTEVEDTAK FOR 2017!

I møte den 27. april, sak 17/17, vedtok kommunestyret å gjøre endringer i utskrivingen av eiendomsskatt for 2017. Endringen er at eiere av næringseiendommer og ubebygde tomter skal betale 5 promille eiendomsskatt for disse eiendommene i 2017.

Møteprotokoll fra kommunestyremøte 27.4.17

Skatteyterne dette gjelder fikk forhåndsvarsel om endringen før vedtaket ble fattet. Endringen ble deretter kunngjort i Lindesnes Avis.

Alle berørte skatteytere vil etter sommeren får melding om nytt skattevedtak for sin eiendom. Dette kan påklages til kommunen. Hvordan du klager vil stå i vedtaket.

Regning for eiendomsskatt 1. terming ble sendt ut med en skattesats på 2 promille til eiere av ubebygde tomter og næringseiendommer. I og med at den nye satsen på 5 promille gjelder for hele 2017 vil det på 2. innbetaling bli foretatt et etteroppgjør for for lite innbetalt eiendomsskatt i 1. termin.

Rådmannen

 

 

Eiendomsskatt 2017

Kommunestyret vedtok 8.12.16 utvidelse av eiendomsskatten til alle faste eiendommer i hele Lindesnes kommunen gjeldende fra 2017.

• 5 promille på verk og bruk
• 2 promille for øvrige eiendommer
• Det benyttes boligverdi (formuesgrunnlag) fastsatt av Skatteetaten for grunnbeløp for utregning av eiendomsskatten. For de eiendommene som ikke formuesgrunnlaget til skatteetaten kan benyttes, vil takstene fra 2012 legges til grunn.

Informasjonsbrev/Skattegrunnlag

For boliger skal det benyttes formuesgrunnlag (boligverdi) fastsatt av Skatteetaten

For fritidsboliger/fritidseiendommer/annet, er det takster fra 2012 som blir benyttet.

Se vedlagt brev som ble sendt ut i februar 2017, til alle som er berørt

pdfInformasjonsbrev om eiendomsskatt

pdfReviderte retningslinjer Lindesnes kommune,17.02.17

 

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål vedrørende eiendomsskattegrunnlaget kan du kontakte oss på E-post:

eller på telefon til sentralbord: 38 25 51 00 

Spørsmål som gjelder boligverdi (formuesgrunnlag) fra Skatteetaten må rettes til Skatt Sør, www.skatteetaten.no, tlf. 800 80 000.

 

Mer informasjon om eiendomsskatt:

For øvrig kan man lese mer om boligverdi på skatteetatens hjemmeside Skatteetaten; om eiendomsskatt

Nyttige linker er;

Eiendomsskatteloven 

Beregning av skatt

Bruk av formuesgrunnlag ved utskrivning av eiendomsskatt på boliger

Eiendomsskatt på festetomter

Eiendomsskatt på gårdsbruk

Myndighet og handlingsrom