1. Siste nyheter
 2. Aktuell informasjon
 3. Høringer
 4. Ledige stillinger
 5. Eiendomsskatt

Temakveld og debatt i Kulturtorvet i kve…

  Håper mange kommer på spennende temakveld og debatt i Kulturtorvet. I kveld tirsdag 17. april kl. 18:00

Les mer

Levekårsundersøkelse, lhbt-befolkningen

  Spørreundersøkelsen skal kartlegge levekårene til personer i Agder som identifiserer seg som lesbisk, homofil, bifil og/eller transperson. Formålet er å skape et likestilt og inkluderende samfunn, hvor alle har like...

Les mer

Er nettet tregt hos deg?

  Nasjonale myndigheter har de siste årene gitt tilskudd til utbygging av bredbånd, i første rekke til utbygging av fibernett. Kommunene er bedt om å gjøre tilskuddsordningen kjent for innbyggerne ved...

Les mer

Temakveld og debatt i Kulturtorvet i kveld 17. april

 

Håper mange kommer på spennende temakveld og debatt i Kulturtorvet.

I kveld tirsdag 17. april kl. 18:00

Plakat temakveld og debatt 17.04.18

Levekårsundersøkelse, lhbt-befolkningen

 

Spørreundersøkelsen skal kartlegge levekårene til personer i Agder som identifiserer seg som lesbisk, homofil, bifil og/eller transperson. Formålet er å skape et likestilt og inkluderende samfunn, hvor alle har like muligheter, uavhengig av kjønn, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, etnisitet, livssyn, alder, seksuell orientering og funksjonsevne. Kunnskap fra undersøkelsen skal støtte opp under politikkutforming på området i Agder. Spørreundersøkelsen gjennomføres av Østlandsforskning i samarbeid med Likestillingssenteret. Det er fylkeskommunene i Agder, samt Kristiansand og Arendal kommuner som har bestilt oppdraget. 

Nettbasert spørreundersøkelse 

For å svare på spørreundersøkelsen klikker respondenten på en nettlenke til spørreskjemaet som er tilgjengelig her: www.egentlig.no. Undersøkelsen er åpen for svar mellom 22. mars og 24. april. Alle svarer helt anonymt på spørsmålene

pdfInformasjon om spørreundersøkelse

Er nettet tregt hos deg?

 

Nasjonale myndigheter har de siste årene gitt tilskudd til utbygging av bredbånd, i første rekke til utbygging av fibernett. Kommunene er bedt om å gjøre tilskuddsordningen kjent for innbyggerne ved kunngjøring på nettsider o.l.

Lindesnes kommune kjenner til noen områder med dårlig bredbåndsdekning og vil vurdere å søke tilskuddsmidler til disse. Vi er likevel interessert i å få innspill fra alle innbyggere som mangler bredbånd eller har dårlig kapasitet på linjen.  

Hva kan du gjøre?

Mobilapp’en «Nettfart» registrerer hastighet på nett i Norge. Vi vil oppfordre til å laste ned app’en og deretter måle hastigheten hjemme. Både med WiFi påskrudd og med 3G/4G nett. Alle målinger som gjøres registreres og kan være med å danne grunnlag for nye områder hvor det er aktuelt å søke tilskudd til utbygging. Du kan laste ned appen her:

http://www.nettfart.no/

Send inn forslag til utbygging – 22. april

Forslag på utbygginger kan sendes til innen 22. april.

Kommunen har frist til 14.5 for å prioritere søknadene. Beslutning om tildeling av tilskudd gjøres av Norsk kommunikasjonsmyndighet. Et av kriteriene søknader vurderes etter er hvor mange (husholdninger) som får nytte av utbyggingen. Jo flere jo bedre. Kommunen har i budsjettet for 2018 ikke satt av midler til bredbåndsutbygging. Det kan dermed ikke påregnes økonomisk bidrag fra kommunen.

Rådmannen

Vil du være løypevakt under Tour des Fjords?

Ordfører Janne FK

 

Lindsnes kommune er så heldige at vi får et sykkelritt i verdensklasse gjennom kommunen vår og med tilhørende folkefest med proffene. Skal vi få til dette, trengs det minst 82 vakter den 22. mai fordelt på Lindesnes, Spangereid og Vigeland. Vi mangler 33 vakter i sonen Vigeland.

 

 

Penger til klubbkassa

– Dette er en flott mulighet for alle som brenner for sin klubb eller forening og som ønsker seg en once in a Lifetime-opplevelse. Her kan mange bidra med inntekter til klubbkassa!

Løypevakter får 200 eller 300 kroner per vakt avhengig av hvor de står. Estimert tid på vakt langs løypa er to til tre timer. Løypevaktens rolle er viktig, men ikke vanskelig. Hovedoppgaven er å informere forbipasserende om hva som skjer og påse at folk holder seg bak sperringene. Som løypevakt får du dessuten orkesterplass langs løypa når proffene suser forbi.


– Vi frir nå til alt fra lag og foreninger til menigheter og pensjonistforeninger. Benytt sjansen – gjør en god jobb for kommunen vår og foreningskassa, og kom tett på en opplevelse du sent vil glemme. Og få en av våre spesiallagde refleksvester til odel og eie.


Over 18 år

For å være løypevakt må du være over 18 år eller ha trafikalt grunnkurs. Du må også gjennomgå et enkelt nettbasert kurs som tar ca. en time å gjennomgå. Det sertifiserer deg som løypevakt i fem år. Vi lager en egen samling hvor du kan ta kurset sammen med de andre vaktene.
Vi trenger også dugnadshjelp til å arrangere barnerittet på Vigeland, parkeringsvakter på Vigeland og i Spangereid. Her yter kommunen en dugnadspris på kr 100,- pr time.
Inntektene fra din vakt går til den klubben/organisasjonen du setter opp.
Ta kontakt med ordfører Janne Fardal kristoffersen snarest. Via facebook, mobil/sms 95 22 53 55 eller mail

Friluftsskolen 2018

Friluftsskole 2018

Kunngjøring – offentlig ettersyn - Landbasert leppefiskanlegg

Leppefisk.com AS har søkt Rogaland Fylkeskommune om tillatelse til å etablere oppdrett av berggylt på Høylandskjæret i Lindesnes kommune.

Les mer …

Forslag til kulturminneplan på høring

forsideLindesnes kommune har laget et høringsforslag til kommunedelplan for kulturminner 2018-2028.

Hovedmålet med planen er å styrke kulturminnevernet, synliggjøre kulturminnene våre og lage en strategi for hvordan vi ønsker å ta vare på disse.

Levekårsutvalget har vedtatt å legge planforslaget ut til høring, og vi vil gjerne ha innspill fra innbyggere, foreninger og lokalt næringsliv. Du finner planen på www.lindesnes.kommune.no/kulturminneplan. Den ligger også på Servicekontoret.

Slik gir du innspill

Innspill til høringsforslaget sendes til , eller Lindesnes kommune, Postboks 183 Vigeland, 4524 LINDESNES innen 20. februar.

Høring - Lindesnes vindkraftverk

vindmølleLindesnes vindkraftverk har sendt konsesjonssøknad til Norges vassdrags- og energidirektorat for utskifting av turbiner. Les mer …

Vallemoen - 2. gangs offentlig ettersyn

Forslag til regulering for Vallemoen, områderegulering

Les mer …

Kulturminneplan for Lindesnes kommune 2018-2028

IMG 3139Lindesnes kommune har laget et høringsforslag til kommunedelplan for kulturminner. 

Levekårsutvalget vedtok 5. desember 2017 å legge planforslaget ut til høring, og vi vil gjerne ha innspill fra innbyggere, foreninger og lokalt næringsliv.

Slik gir du innspill

Innspill til høringsforslaget sendes til , eller Lindesnes kommune, Postboks 183 Vigeland, 4524 LINDESNES innen 20. februar.

Høringsutkast Kulturminneplan for Lindesnes kommune 2018-2028

Vedlegg 1 Handlingsdel

Vedlegg 2 Mitt kulturminne

Du kan se alle plandokumentene på Servicekontoret.

Hovedmålet med planen er å styrke kulturminnevernet, synliggjøre kulturminnene våre og lage en strategi for hvordan vi ønsker å ta vare på disse.

Dersom du har spørsmål kan du kontakte et av medlemmene i prosjektgruppen:

 • Lena V. Wilhelmsen (Oppvekst- og kultursjef), tlf. 913 59 720
 • Kjersti E. Skiple Verdal (avdelingsleder teknisk forvaltning), tlf. 992,36 781 
 • Rolf Steinar Bergli, (avdelingsleder kultur), tlf.  909 93 743
 • Anne Lans Syvertsen (rådgiver), tlf. 934 23 586

Kort om hva vi har gjort

25 personer møtte opp på folkemøte 16. mars. Etter innledning ved Lena V. Wilhelmsen og presentasjon av planarbeidet ved Rolf Steinar Bergli, var det gruppearbeid. Vi fikk mange gode innspill til planarbeidet. 

Marker "ditt kulturminne" på Servicekontoret

IMG 3122Hanne Thyholt har tegnet kommunekartet på veggen på Servicekontoret på Rådhuset. På kartet har innbyggerne markert kulturminner som er viktige for dem. Vi har også utfordret noen innbyggere til å fortelle mer om sitt kulturminne, og disse er utstilt på museet på kulturtorvet.

Hva er kulturminner

Kulturminner er spor etter mennesker liv og virke, og kan være alt fra et historisk bygningsmiljø til et arkeologisk funnsted. De er viktige identitetsskapere og gir kunnskap og  opplevelser.

lindesnes forsideUlike typer kulturminne

 • Kulturlandskap (røyser, steingjerder, dyrking, hvordan folk levde?)
 • Kulturmiljøer (bygningsmiljøer)
 • Maritime kulturminner (under vann, sjøhus, fartøyvern og fyrstasjoner
 • Tekniske og industrielle kulturminner (under vann, sjøhus, fartøyvern og fyrstasjoner)
 • Samferdsel og kommunikasjon (sjøveien, gamle stamveier og rideveier, fra vederekke til telegraf/telefonlinjer)
 • Krigsminner og forsvarsminner
 • Kirkene og kirkegårdene
 • Forsamlingshus, idrett og friluftsliv (skolehus, bedehus)
 • Geologi, fauna og flora
 • Minnesmerker og monumenter
 • Immaterielle kulturminner (håndverk, sagn, musikk, stedsnavn, ord og uttrykk,dialekt, mattradisjoner)
 • Arkiver (private dokumenter, foto, kart og lignende fra privatpersoner, næringsliv eller foreningsliv)

Hovedmålet med planen er å styrke kulturminnevernet, synliggjøre kulturminnene våre og lage en strategi for hvordan vi ønsker å ta vare på disse

Det er laget et planprogram som beskriver organiseringen av planarbeidet og forslag til innhold i planen. Dette kan du finne her.

 


Rektor - Nyplass barneskole

ledig stilling

 

Nyplass barneskole har ca. 270 elever fordelt på 1-7.trinn. Skolens ledelse består av rektor, fagledere skole og fagleder SFO. Vi søker etter en engasjert, samlende og tydelig rektor som vil være med på å videreutvikle skolen i tråd med målene til kommunen og i kunnskapsløftet, både faglig og sosialt. Vi ønsker en rektor som har fokus på strategisk og pedagogisk ledelse. Deler av skolen vil kommende skoleår bli bygget ny. Nyplass barneskole har behov for ny rektor fom 01.08.18.

 

Vi søker en leder som har:

 • strategisk innsikt og visjoner for skolens pedagogiske utvikling
 • ledererfaring og gode lederegenskaper
 • resultatorientering og gjennomføringsevne
 • gode kommunikasjonsevner, skriftlig og muntlig
 • evne til å motivere og inspirere sine medarbeidere
 • fokus på elevenes læring og læringsmiljø
 • innsikt i og evne til god økonomistyring

Kvalifikasjoner:

 • god pedagogisk forståelse
 • gode samarbeidsevner
 • bred faglig kompetanse
 • vilje til å ta del i utviklingsarbeid
 • forståelse og bruk av informasjonsteknologi som arbeidsverktøy
 • pedagogisk utdannelse på høyskole-/universitetsnivå
 • ønskelig med rektorskole

 

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

 

Vi kan tilby:

 • et aktivt og utviklende arbeidsmiljø
 • dyktige kollegaer
 • lønn etter avtale.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Kopi av vitnemål og attester vil i denne sammenheng innhentes.

Nærmere informasjon om stillingen kan fås ved henvendelse til Lena V. Wilhelmsen, tlf. 38 25 51 00/913 59 720

Søknad:

For å søke på stillingen ber vi deg om å benytte elektronisk søknadsprosess. Se lenke til søknadsskjema nedenfor. Skjema fylles ut på skjermen og overføres direkte til kommunens saksbehandler når du trykker på "send inn".

Deler av den videre saksbehandling skjer elektronisk, det er derfor viktig at søker fyller ut så fullstendig og relevant som mulig. Du får en elektronisk bekreftelse på at søknaden er mottatt samt et eget referansenummer. Søkere som blir innkalt til intervju skal ta med attesterte kopier av vitnemål og attester.

Kommunen praktiserer meroffentlighet ved tilsettinger. Det innebærer at søkere må begrunne særskilt hvis en søknad ønskes unntatt offentlighet. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det etter kommunes vurdering ikke foreligger en særskilt grunn, vil søknaden bli offentliggjort.

 

Elektronisk søknadsskjema

Søknadsfrist: 25. april.

Stillingsid: 566

Velkommen som søker!

 

 

50% prosjektstilling, forebyggende arbeid i skolehelsetjenesten ved Lindesnes ungdomsskole

 ledig stilling

 

Les mer …

HEI - Vil du være vår kollega i omsorgsavdelingen i sommer?

 ledig stilling

 

 

Det søkes etter vikarer til følgende:

Les mer …

TILKALLINGSVIKARER I SKOLE, BARNEHAGE OG KULTURSKOLE 2017/2018

ledig stilling

Skolene og barnehagene våre vil i løpet av høsten og kommende vår ha behov for lærere,barnehagelærere, barne- og ungdomsarbeidere og assistenter til kortere og lengre vikariat.

Les mer …