1. Siste nyheter
  2. Aktuell informasjon
  3. Høringer
  4. Ledige stillinger

Møte om reklame ved Idrettsanlegg

torsdag 3. desember kl.16.30

Les mer

2 ledige vikariat - Lindesnesregionens M…

LRMS eies av alle 5 kommuner i Lindesnesregionen og ivaretar bl.a. legevakt og kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud for samtlige 5 kommuner.

Les mer

Har du ikke fått kommunereformbrosjyren?

Vi har fått tilbakemelding på at det er noen husstander som ikke har fått kommunereformbrosjyren som ble distribuert den 17.11. Vi beklager dette veldig og vil selvsagt ta dette opp...

Les mer

Kommunalt renseanlegg

Lindesnes kommune er godt i gang med utbygging av nytt hovedrenseanlegg.

Les mer …

Pårørendeskole - et tilbud for pårørende til personer med demens

gamle hender

I januar 2016 blir det oppstart på pårørendeskolen.

Les mer …

UK - ungdommens kulturmønstring 2016

UK Maleri 15

ungdommens kulturmønstring i Lindesnes er fastsatt til: Søndag 14. februar 2016, kl. 15.00 på Vigelandsstua

Les mer …

Veilys - feilretting

gatelyktI uke 36 (slutten av august) vil vår veilysentreprenør reise rundt og skifte ut lyspærer i de veilysene som er mørklagte i Lindesnes kommune.

 

 

Les mer …

Bli inspirert til å nyte naturen i sommer

naturopplevelser i LK mini

 

 

 

 

 

 

 

Lindesnes kommune tilbyr to rykende ferske brosjyrer til innbyggere og besøkende.

Les mer …

Varsel om offentlig ettersyn, detaljreguleringsplan for del av Høyland hyttefelt, 158/ 2, 3, 4

Forslag til detaljregulering for: Del av Høyland hyttefelt, 158/2, 3, 4

Les mer …

Melding om oppstart av omregulering av deler av Spangereid sentrum

Det varsles med hjemmel i PBL § 12-8 oppstart av detaljregulering (omregulering)

Les mer …

2 ledige vikariat - Lindesnesregionens Medisinske senter

LRMS logoLRMS eies av alle 5 kommuner i Lindesnesregionen og ivaretar bl.a. legevakt og kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud for samtlige 5 kommuner.

Les mer …

Lærer, 100 % vikariat, Spangereid skole

 ledig stilling

Fra 01.01.16 vil det bli ledig et vikariat som lærer ved Spangereid skole.

Les mer …

Trekkspill-lærer, 14% fast, Lindesnes kulturskole

 ledig stilling

 Fra 1. januar 2016 vil det bli ledig 14 % fast stilling som trekkspill-lærer i Lindesnes Kulturskole.

Les mer …

Tilkallingsvikarer i skole, barnehage og kulturskole 2015/2016

ledig stillingSkolene og barnehagene våre vil i løpet av høsten og kommende vår ha behov for lærere, førskolelærere, barne- og ungdomsarbeidere og assistenter til kortere og lengre vikariat.

Les mer …

Tilkallingsvikarer på omsorgssenteret

Helse – og omsorgsavdelingen har periodebevis behov for vikarer, til kortere og lengre vikariat.

Les mer …

Søknad på stilling

Søknadsskjema for å søke å ledige stillinger i  kommunen Søknadsskjema for ledig stilling