1. Siste nyheter
  2. Aktuell informasjon
  3. Høringer
  4. Ledige stillinger

Bolig / boliger sentralt på Vigeland øns…

Lindesnes kommune skal i løpet av høsten 2016 ta i mot 10 enslige mindreårige flyktninger og trenger i den forbindelse bolig/er til disse.

Les mer

Startlån

 For noen kan det være vanskelig å etablere seg på boligmarkedet.

Les mer

Treningstider 2016/17 - Lindesnes ungdom…

Vi lyser ut treningstidene en gang pr. år, og fordeler dem fra 18. august 2016 til 22. juni 2017

Les mer

Digitalt SvarUt innføres i din kommune

Fra og med 15. April 2016 begynner alle kommunene i DDV å sende ut posten sin digitalt. Det du må gjøre som innbygger, er å velge hvilken digital postkasse du ønsker å motta posten fra din kommune i.

Les mer …

"Kom i form"-gruppe for deg mellom 20 og 65 år

- Torsdag 14. januar starter vi opp ei "Kom i form"-gruppe". Dette er et nytt tilbud for alle mellom 20 og 65 år som trenger litt drahjelp for å komme i gang med fysisk aktivitet, sier fysioterapeut Odd Sanne i Lindesnes kommune. Dersom du ønsker å melde deg på eller har spørsmål kan du kontakte Sanne på tlf. 38 25 51 78 eller sende epost til

Aktivitetstilbud Rolf Steinar Bergli

Det blir to treningsdager i uka de 3 månedene tilbudet varer. Mandager blir det trening på Shapes treningssenter eller i gymsalen på Lindesnes ungdomsskole fra kl. 14.30 til 15.30, med vekt på styrke- og bevegelighetstrening. Torsdager kl. 10.30 er det trening ute i lysløypa ved Lindesneshallen. Da vil det bli lagt vekt på utholdenhet.

Før treningene starter vil alle få tilbud om en individuell helsesamtale. Tema i helsesamtalen vil blant annet være betydningen av fysisk aktivitet og et sunt kosthold, og informasjon om eventuelle lidelser den enkelte kan ha som aktivitetslederne bør være oppmerksomme på.

Det vil også være fokus på ernæring og matlaging. Det vi spiser og drikker påvirker helsen vår. Ofte kan det å ta små grep i hverdagen ha stor betydning. Vi vil prøve å få en ernærringsfysiolog til å snakke om kosthold og tilberedning av mat.

Tilbudet er i regi av frisklivssentralen i Lindesnes.

 

«LYDEN AV LINDESNES» - NY CD MED 13 MELODIER

Ny CD-plate med 13 melodier med unge artister og utøvere fra Lindesnes ble lørdag lansert i Kulturtorvet på Vigeland.

lyden av lindesnes - gruppebilde av de som er med på CD

En del av dem som er med på den nye CD plata, «Lyden av Lindesnes – Volume 4». Foran:  Cathrine Røksland (sang / gitar).  I andre rekke fra venstre Oskar Skog (trekkspill), Mads Aleksander Olsen (piano og trekkspill)  og Sander Roland (el. gitar).    Tredje rekke fra venstre  Tone Rattfeldt Phil (fiolin), Mari Lindal (sang), Vilde Alfredsen (sang), Kristian Olsen (slagverk) og Martin Lind (bass). 

Resultatet er blitt ei variert plate med tre skotske/irske sanger med Cathrine Røksland og to sanger med Mari Lindal og en sang med Vilde Alfredsen.  Innimellom disse vokalsangene får vi instrumentale melodier med elever i kulturskolen, både på trekkspill, piano og fiolin.  Denne blandingen gjør plata ekstra interessant å høre på og det medfører at en ikke så lett går lei av plata. 

Alle de 13 melodiene på plata er godt gjennomført av de unge utøverne og når da både produsenten Helge Corneliussen og lydmann Rolf Gunnar Augland også har gjort en utmerket jobb, er plata blitt god å høre på og absolutt en utgivelse en kan anbefale for andre.  

cathrineroksland

Blant melodiene en finner på plata er Lock lomond med Cathrine Røksland (på bildet til venstre), Canon i D med Tone Rattfeldt Pihl på fiolin, La vie En rose med Andreas Brzostowski og Øystein Tveiten og Tir Na Noir med Vilde Alfredsen.  

 

 


Cathrine Røksland, som også lanserte egen singelplate, framførte melodien Loch lomond, som finnes både på hennes singelutgivelse og på samleplata.

lyden gitarto

att og helgeSander Roland spiller elektrisk gitar på den nye plata.

Plata er den fjerde i rekken av «Lyden av Lindesnes» CD utgivelser.  Det er også planer om å lage flere med grunnlag i Ungdommens Kulturmønstring i Lindesnes, samt Kulturskolen i Lindesnes. Tidligere har flere av deltakerne på disse platene også fått egne musikkvideoer i tillegg til CD innspillingen., noe som også er planen denne gang.   

Innspillingsleder og produsent har vært musikeren Helge Corneliussen fra Vigeland. Helge har gjort en kjempejobb med utgivelsen og uten han hadde det ikke blitt noen utgivelse på dette tidspunktet.  Lindesnes kommunes kulturkontor ved Atti Eikaas står også bak utgivelsen.  

Alle fotoene er tatt av Rolf Steinar Bergli.

 

Helge Corneliussen er produsent for plata og han intervjues her av Atti Eikaas under lanseringsarrangementet.

 

Kommunalt renseanlegg

sivbed renseanleggLindesnes kommune er godt i gang med utbygging av nytt hovedrenseanlegg.

I planleggings- og utbyggingsperioden benytter vi profesjonell prosjektledelse som har en god og effektiv styring på utbyggingen. Med dette sikrer vi at kommunale avløpsgebyr forvaltes på best mulig måte.

Les mer …

UK - ungdommens kulturmønstring 2016

UK Maleri 15

ungdommens kulturmønstring i Lindesnes er fastsatt til: Søndag 14. februar 2016, kl. 15.00 på Vigelandsstua

Les mer …

Høring - utbygging av bredbånd i Lindesnes kommune

Lindesnes kommune skal på ny søke om tilskudd fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (tidl. Post- og teletilsynet) til videre utbygging av bredbåndsnettet i kommunen. Les mer …

Melding om vedtatt mindre endring av reguleringsplan for Lussevika område B1

vedtakshammer2Melding om vedtatt mindre endring av reguleringsplan

Les mer …

Økonomiplan 2016 - 2019, Budsjett 2016

Formannskapets forslag til Økonomiplan 2016 - 2019, Budsjett 2016 er utlagt til offentlig ettersyn på Servicekontoret i perioden 30.11 - 10.12.2015.

Les mer …

Melding om oppstart av omregulering av deler av Spangereid sentrum

Det varsles med hjemmel i PBL § 12-8 oppstart av detaljregulering (omregulering)

Les mer …

Fagarbeider 100 % stilling ved Tre & Tekstil

 ledig stilling

 Tre og Tekstil er et kommunalt arbeidssenter for psykisk utviklingshemmede, beliggende i Lindesnes kommune.

Les mer …

Ledig stilling ved Kompetansesenter Sør

 KomSor logo med navn middels

 

 


Kompetansesenter Sør ble etablert som et interkommunalt samarbeid 01.01.2013.

Les mer …

Ungdomsarbeider, 50% fast, Kulturtorvet

 ledig stilling

Fra 01.08.16 blir det ledig stilling som Ungdomsarbeider ved Kulturtorvet. Stillingen er nyopprettet og vil innebære tett kontakt med ungdom i Lindesnes kommune.

Les mer …

Tilkallingsvikarer i skole, barnehage og kulturskole 2015/2016

ledig stillingSkolene og barnehagene våre vil i løpet av høsten og kommende vår ha behov for lærere, førskolelærere, barne- og ungdomsarbeidere og assistenter til kortere og lengre vikariat.

Les mer …

Tilkallingsvikarer på omsorgssenteret

Helse – og omsorgsavdelingen har periodebevis behov for vikarer, til kortere og lengre vikariat.

Les mer …

Søknad på stilling

Søknadsskjema for å søke å ledige stillinger i  kommunen Søknadsskjema for ledig stilling