1. Siste nyheter
  2. Aktuell informasjon
  3. Prosjekter
  4. Høringer

27-02-2015 Ledige stillinger

INTERN UTLYSNING: Vikariat som økonomisj…

Jfr. utlysningstekst på kommunens intranettside.

Les mer

26-02-2015 Ledige stillinger

Ledig stilling - Enhetsleder ved service…

Fra 1. juni 2015 er det ledig fast 100 % stilling som enhetsleder ved servicekontoret i Lindesnes kommune.

Les mer
Eiendomsskatt på verk og bruk 2015

26-02-2015 Høringer

Eiendomsskatt på verk og bruk 2015

På bakgrunn av kommunestyrets vedtak om utskriving av eiendomsskatt sak 85/2014 og med hjemmel i eiendomsskatteloven § 15, legges en eiendomsskatteliste ut til offentlig gjennomsyn i tre uker fra: 28.februar...

Les mer

Skoleprotokoller fra Lindesnes

Skoleprotokoll, Vigmostad1879IIKulturrådet har tatt ut skoleprotokoller fra Vest-Agder til Norges dokumentarv. Norges dokumentarv er et register over noen av de viktigste dokumentene i norsk historie, blant annet Grunnloven, Kongens nei 10. april 1940, Roald Amundsens sydpolferd og andre viktige dokumenter fra hele landet. Norges dokumentarv er en norsk utgave av UNESCOS verdensminneprogram Memory of the World.

Les mer …

Er du bekymret for et barn?

Logo KRÅD

Mange er i tvil om når det er riktig å melde fra til barnevernet. Det kriminalitetsforebyggende råd (KRÅD) har utviklet 10 spørsmål og svar for hjelpe deg som er bekymret for et barn.

Les mer …

Ipad-vinner

Vi har nå trukket den heldige vinneren av Ipad mini i vår konkurranse om inngåelse av avtalegiro/efaktura.

Les mer …

Innsamling av privatarkiver

VIL DU HJELPE OSS MED Å SAMLE INN PRIVATARKIVER

Les mer …

Innlandsfiske i Lindesnes kommune

Det er felles fiskekort for mange fiskevann i Lindesnes kommune.

Nå er fiskesesongen godt i gang.

Les mer …

Eiendomsskatt på verk og bruk 2015

logo eskattPå bakgrunn av kommunestyrets vedtak om utskriving av eiendomsskatt sak 85/2014 og med hjemmel i eiendomsskatteloven § 15, legges en eiendomsskatteliste ut til offentlig gjennomsyn i tre uker fra: 28.februar - 21.mars 2015

Listen vil ligge på Servicekontoret og biblioteket.

Listen viser de skattepliktige eiendommene med angivelse av adresse, matrikkelnummer (gårds-, bruks- og festenummer), eiendoms-skattetakstene, skattesatsen, (evt bunnfradrag for bolig- og fritidseiendommer), og utregnede eiendomsskattebeløp.

Klage vedrørende fastsatt eiendomsskattetakst kan fremmes hvert år i forbindelse med den årlige utskrivingen av eiendomsskatt dersom det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere år.

Klagen må sendes skriftlig til eiendomsskattekontoret innen seks uker til:  

Lindesnes kommune, Eiendomsskattekontoret, Postboks 183 Vigeland, 4524 LINDESNES

 Eiendomsskatten betales i 2 terminer (esktl. § 25): forfallsdatoer 01.04.15 og 01.10.15.

Del av Høyland hyttefelt - oppstart av planarbeid

I hht. plan- og bygningslovens par. 12 - 8, kunngjøres herved oppstart av planarbeid for del av Høyland hyttefelt gnr. 158 bnr. 2, 3 og 4. Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for flere hyttetomter med tilhørende anlegg.

Les mer …

Rødberg barnehage - offentlig ettersyn

Teknisk styre har (i møte den 03.02.15, sak nr TS-8/15), vedtatt å legge forslag til detaljreguleringsplan for Rødberg barnehage, gnr/bnr 55/275  ut til offentlig ettersyn.

Les mer …

Kommunedelplan for helse og omsorg

Utekafe Lindesnes omsorgsenterHelse, sosial og omsorg er en svært viktig del av velferdstilbudet i kommunen, og det betyr mye for innbyggerne at dette fungerer godt. Det er nå laget en  plan for hva som bør gjøres på dette området de nærmeste årene. Helse og omsorgsstyret har vedtatt at denne planen nå skal på høring, før den endelige versjonen behandles av Kommunestyret i april.

Les mer …

 Interkommunale samarbeid

 Lindesnesregionen

 

 Brannvesen Sør