• Siste nyheter
  • Aktuell informasjon
  • Prosjekter
  • Høringer

Nytt gatenavn på Svennevik

22.10.2014 Annonser, kunngjøringer

Gatenavnutvalget har i møte 14.10.14, vedtatt at Nordre Svennevik blir endret til Einerveien.

Les mer...

Todevika, mindre endring av plan

22.10.2014 Annonser, kunngjøringer

Teknisk styre i Lindesnes kommune har med hjemmel i pbl § 12-14 vedtatt en mindre endring av reguleringsplan for Todevika.

Les mer...

Mandal legevakt flytter inn i nye lokaler og endrer navn

Legevakten flytter inn i nye lokaler den 9. oktober.

Les mer …

Innlandsfiske i Lindesnes kommune

Det er felles fiskekort for mange fiskevann i Lindesnes kommune.

Nå er fiskesesongen godt i gang.

Les mer …

Startlån og boligtilskudd

Kommunen har allerede nå lånt ut alt vi fikk fra Husbanken i Startlån!

Husbanken har bevilget kr. 150 000,- som det er mulig å søke om for tilskudd til tilrettelegging av bolig!

Les mer …

Kommunebarometeret 2014 - gode tall for Lindesnes

Vi har nå fått foreløpig tall fra Kommunebarometeret som viser kommunenes rangering i forhold til regnskap 2013.

Les mer …

Prosjektmidler til arbeid knyttet til barne- og ungdomsarbeid

Til lag, foreninger og enkeltpersoner som driver ungdomsarbeid i Lindesnes - ny mulighet tilå søke om midler til prosjekt som involverer barn- og ungdom

Les mer …

 Interkommunale samarbeid

 Lindesnesregionen

 

 Brannvesen Sør                             

   

 

   

 

 Sørlandsliv