Her vil du finne aktuelle saker som ledige stillinger, høringer og postliste for Lindesnes kommune.

Marker "ditt kulturminne" på Servicekontoret

Publisert . Sist endret . i kategorien Aktuelt

Hvilke kulturminner er viktige for deg? Lindesnes kommune skal lage kulturminneplan og vil gjerne ha innspill fra innbyggerene.

Hanne Thyholt har tegnet kommunekartet. Kom og tegn inn ditt kulturminne.

Hanne Thyholt har tegnet kommunekartet på veggen på Servicekontoret på Rådhuset. Nå venter vi spent på innspill fra alle som er glad i kulturminner. På kartet kan du markere kulturminner som er viktige for deg. Kanskje vet du om noe vi ikke har hørt om? Vi vil gjerne vite hvem du er, så fint om du fyller ut en lapp og gir til de som sitter i skranken, så vi kan kontakte deg dersom vi trenger mer informasjon.

Vi vil også invitere alle som er interessert til et åpent møte i kommunestyresalen torsdag 16. mars kl.18-20.30.

Les mer om arbeidet med kulturminneplanen.

Ungdata-undersøkelsen i kommunestyret

Publisert . Sist endret . i kategorien Aktuelt

Elever fra Lindesnes ungdomsskole presenterte i går resultatene fra Ungdata-undersøkelsen i kommunestyret. Undersøkelsen gir et bilde av hvordan det er å være ungdom i Lindesnes kommune.

IMG 2832
Det var Ida Skofteland (f.v.), Tirill Myra, Sofie Hansen og Karoline Valantinaviciute som  presenterte Ungdata i kommunestyret torsdag 20. oktober.

Svarene  på Ungdata viser at flertallet av ungdommene har det bra og lever svært aktive liv. De har gode venner å være sammen med, engasjerte foreldre og trives på skolen og i lokalmiljøet. De ønsker også å ta videre utdanning.

Samtidig er det 22 elever som svarer at de ikke har faste venner, mange har det vondt inni seg og flere har forsøkt å skade seg selv. Dette er litt flere enn i andre kommuner som har gjennomført undersøkelsen .

Elevene på Lindesnes Ungdomsskole har sett nærmere på svarene og blitt utfordret til å tenke gjennom hvorfor det er slik, hva de selv kan bidra med og hva de voksne kan gjøre for at hverdagen skal bli bedre for de ungdommene som ikke har det så bra.

Resultatet av dette ble presentert av ungdomsskoleelever som tar valgfaget «Demokrati i praksis» på torsdagens kommunestyremøte.

Om undersøkelsen

Ungdata ble gjennomført i vår blant alle elevene på ungdomsskolen. 174 elever svarte, det er en svarprosent på 90 prosent. Det er en omfattende undersøkelse med mer enn 100 spørsmål.

Ungdata gjennomføres i mange kommuner i hele landet, så Lindesnes kommune kan sammenligne sine resultater med landsgjennomsnittet. Vi gjennomførte også en tilsvarende undersøkelse i 2013, slik at vi kan se utviklingen over tid.
www.ungdata.no finner du informasjon om undersøkelsen og kan sammenligne resultatene i Lindesnes kommune med resten av landet. 

IMG 2829

KOM I FORM-gruppe for deg som 20-65 år

Publisert . Sist endret . i kategorien Aktuelt

16. februar 2017 starter Frisklivssentralen i Lindesnes kommune en ny KOM i FORM-gruppe for deg som er mellom 20 og 65 år. Dette er et tilbud til alle som trenger litt drahjelp for å komme i gang med fysisk aktivitet. 

Aktivitetstilbud Rolf Steinar Bergli

Tilbudet varer i tre måneder og det blir treninger tre ganger i uka:

 • Mandager fra kl. 14.30 – 15.30 trening på Shapes Vigeland. Sirkeltrening med fokus på styrke og bevegelighet.
 • Onsdager fra kl. 15-16 trening på Lindesnes ungdomsskole. Mye ballspill-innebandy, fotball, kanonball o.l. (klokkeslettet er noe usikkert ennå).
 • Torsdager fra kl. 16-17. Trening i lysløypa. Intervalltrening.

Alle som ønsker å delta må melde seg på før treningene begynner. Vi ønsker å ha en samtale med alle deltakerne og gjennomføre fysiske tester før treningene starter. Det er også viktig å kartlegge om deltakerne har sykdommer eller lidelser som instruktørene bør vite om.

Det vil også være fokus på ernæring og matlaging. Det vi spiser og drikker påvirker helsen vår. Ofte kan det å ta små grep i hverdagen ha stor betydning. Vi vil prøve å få en ernæringsfysiolog til å snakke om kosthold og tilbereding av mat.

Ta kontakt med fysioterapeut Odd Sanne for påmelding og spørsmål, tlf. 38 25 51 78 eller send epost til

Tilbudet er i regi av
frisklivssentralen i Lindesnes.

Gruppetreninger høsten/vinteren 2016 og våren/sommeren 2017:

 • Torsdag 18.08.16 – mandag 14.11.16 – KOM I FORM gruppe (20-65år).
 • Torsdag 17.11.16 – mandag 13.02.17 – Trening for eldre (65+ gruppe)
 • Torsdag 16.02.17 – mandag 15.05.17 – KOM I FORM gruppe (20-65år).
 • Torsdag 18.05.17 – torsdag 29.06.17 og f.o.m torsdag 17.08.17 – t.o.m. torsdag 14.09.17 – Trening for eldre (65+).

 

Fornøyde innbyggere i Lindesnes

Publisert . Sist endret . i kategorien Aktuelt

Lindesnes kommune har i vår gjennomført en innbyggerundersøkelse. Denne viser at innbyggerne vil anbefale andre å flytte til kommunen, de bor her lenge og vil bo her en stund til. De er litt over landsgjennomsnittet fornøyde med tjenestene, bostedet og lokaldemokratiet.

MartinePetra mg 1109

 • Om en ser på alle resultatene under ett, er innbyggerne generelt noe mer fornøyde med kommunen som bosted enn resten av landet. Vi skårer bra på miljø, levekår og boligtilbud. Under temaet miljø, får spørsmålene om gjenvinning og luftkvalitet høyrer poengsum enn landsgjennomsnittet. 
 • Innbyggere som har brukt tjenester er spesielt fornøyde med legevakten og hjemmehjelpstjenesten, minst fornøyd med fastlegetjenesten.
 • Brukerne av de kommunale tjenestene er mer tilfredse enn ikke-brukerne. Dette gjelder særlig for bibliotekene, hjemmehjelpstjenesten, de internettbaserte tjenestene og ungdommens fritidstilbud. 
 • På oppsummeringsspørsmålet om innbyggerne vil anbefale andre å flytte til kommunen, ligger resultatet hele 0,4 karakterpoeng over resten av landet, Lindesnes er blant topp 3 av 12 kommuner for 2015.
 • I møte med kommunen er innbyggerne over landsgjennomsnittlig fornøyd, både med de folkevalgte og ansatte. De er noe mer fornøyde med muligheten til å påvirke kommunale politikerne.
 • Innbyggerne i Lindesnes deltar i frivillig arbeid i lokalmiljøet, svarene på to av fire spørsmål ligger noe over landsgjennomsnitt for 2015. 
 • Kommunens innbyggere mener også at Lindesnes har et bra omdømme. Resultatet endte 0,2 prosentpoeng over landsgjennomsnittet for 2015.

Undersøkelsen omfatter innbyggernes tilfredshet med Lindesnes kommune som bosted, tjenesteleverandør og beslutningstaker. 12 kommuner gjennomførte undersøkelsen i 2015 på nettportalen www.bedrekommune.no, og vi har sammenlignet Lindesnes kommune med resultatene i disse kommunene.

Undesøkelsen ble sendt ut til 790 tilfeldig utvalgte innbyggere, og 36 prosent svarte. Jon Olav S. Skinnarland har vært prosjektansvarlig for gjennomføringen av undersøkelsen.

Resultatene for hovedpunktene(gjennomsnitt for flere spørsmål) er gjengitt nedenfor

Svarene er gitt på en skala fra 1 til 6, der 6 er best/høyest.

Tjeneste

Lindesnes 2016

Landsgjennomsnitt 2015

Brukernes tilfredshet med tjenestene

4,8

4,6

Inntrykk av tjenestene

4,5

4,3

Næring og arbeid

3,8

3,9

Transport og tilgjengelighet i kommunen

3,1

3,2

Miljø i kommunen

5,2

5,0

Klima og energi

4,0

3,9

Natur og landskap og friluftsliv

4,5

4,6

Levekår

4,4

4,3

Bomiljø og senterfunksjoner i kommunen der du bor

4,2

4,1

Servicetilbudet

4,1

4,2

Boligtilbudet

4,3

4,1

Kultur og idrett

4,3

4,5

Utbygging og utvikling

4,0

3,9

Trygghet

5,2

5,1

Kommunen som bosted

4,9

4,7

Møte med din kommune

3,7

3,5

Tillit

3,9

3,7

Helhetsvurdering

4,3

4,1

Snitt

4,3

4,2

Vedlegg:

Rapport innbyggerundersøkelsen 2016

Presentasjon i kommunestyret 16. juni


Friluftskole på Tjøm for 10-13-åringer

Publisert . Sist endret . i kategorien Aktuelt

På friluftsskolen skjer det mye spennende og gøy. Det viktigste er å ha det fint ute, og oppleve noe sammen. Årets friluftskole er fra 27. juni til 1. juli. Påmeldingsfrist 20. juni. 

Friluftsskole 2015 672x372

Hva skjer?

 • Padling og andre vannaktiviteter. 
 • «Ekspedisjon» der vi må bruke både kano og beina for å komme til målet!
 • Livet i fjæra. – På skattejakt mellom krabber og kreps, tang og tare.
 • Noen nyttige knuter til fiske- og båtbruk. Hvordan vi kan ferdes på og ved vann på en trygg måte.
 • Fisking, noen vanlige fiskemetoder og fisketyper. Hva gjør vi med fisken når vi har fanget den?
 • Enkel matlaging på tur.
 • Overnatting siste natta (torsdag til fredag)

Nyttig info

 • Deltakeravgift: 600 kroner for hele uka. Dette inkluderer middag torsdag kveld og leie av fellesutstyr. Evt. søskenmoderasjon; ½ pris for barn nr. to.
 • Vi har plass til 30 deltakere. Deltakere ordner selv transport, frammøte og henting ved friområdet.
  Frammøte: fra kl. 08.45 til kl.09.00
  Henting : fra kl. 15.00 til kl.16.00
  (Det er ofte mulig å få til samkjøring – vi kan sende ut kontaktinfo på mail når deltakerlistene er klare, slik at dere kan organisere dette.) 

  Påmelding
 • Tjøm, 27. juni – 1. juli. Påmeldingsfrist 20. juni. Påmeldingsskjema.
 • Storestøl 8. – 12. August.) Påmeldingsfrist 25. juli. Påmeldingsskjema.

  De første som melder seg på får tilbud om plass. Når det er fullt setter vi opp venteliste. Informasjon til de som får plass blir sendt på mail etter at påmeldingsfristen er ute. Der får du informasjon om program for uka, og utstyr du må ha med. Mottar du ikke mail har du dessverre ikke fått plass denne gang!

  http://iflir.no/friluftsskole-2016/