Hos oss er det variabelt hvor mye elevene kan lese, men man kan likevel ha mye glede av bøker. Blant annet har vi hatt høytlesing fra lærer, med rom for refleksjon etterpå. Hvorfor gjorde hovedpersonen slik? Hva ville vi ha gjort?

Alle har også vært på biblioteket på Buen. De som ikke hadde lånekort fra før av, fikk skaffet seg det nå.

Ellers har de eldste elevene skrevet bokrapporter, laget bokorm, og holdt foredrag for de andre elevene om favorittboka si.

De yngste elevene har laget bok om dyr på book creator som de er veldig stolte av.