Priser fra 01.04.2021:

Statsborgerprøven: 800,-

Samfunnskunnskapsprøven: 800,-

Norskprøve muntlig: 900,-

Norskprøve skriftlig: 1000,-

Oppmelding i privatistportalen på kompetansenorge.no

Lenke til Kompetanse Norge:  https://www.kompetansenorge.no/  

https://www.kompetansenorge.no/prover/norskprove/ove-til-proven/

https://www.kompetansenorge.no/prover/samfunnskunnskapsprove/ove-til-proven/

https://www.kompetansenorge.no/prover/statsborgerprove/ove-til-proven/