Priser fra 01.04.2021:

  • Statsborgerprøven: Kr. 800,-
  • Samfunnskunnskapsprøven: Kr. 800,-
  • Norskprøve muntlig: Kr. 900,-
  • Norskprøve skriftlig: Kr. 1000,-

Oppmelding i privatistportalen på kompetansenorge.no

Lenker til pensum og prøver: