Lindesnes læringssenter er et ressurs - og kompetansesenter for Lindesnes kommune.

 
Vi tilbyr:
  • Grunnleggende norskopplæring til voksne på dagtid.
  • Spesialundervisning til de som har rett til slik opplæring.
  • Grunnskoleopplæring for voksne.
  • Innføringsklasser for minoritetsspråklige barn fra 1 til 10 klasse.
  • Kombinasjonsklasse i samarbeid med Mandal VGS for ungdom mellom 16 og 19 år. 
  • Norskkurs og kurs i 50 timer samfunnsfag.
  • Kveldskurs i norsk B2 nivå
Administrasjonen holder til i Mikkelsmyrveien 2, 3 etg.
Norskundervisning for minoritetsspråklige  - Mikkelsmyrveien 2.
FVO (forberedende voksenopplæring) for minoritetsspråklige - Mikkelsmyrveien 2.
Grunnskolefag - Mikkelsmyrveien 2.
Spesialundervisning - Hesland og Mikkelsmyrveien 2, 2 etg.
Innføringsklasser for minoritetsspråklige barn fra 1. til 10. klasse - Furulundsgata 12.
KK - Kombinasjonsklasse for minoritetsspråklig ungdom på Mandal VGS - Kallhammerveien 6.

Kvalifiseringsenheten er prøvearrangør for Kompetanse Norge. Vi arrangerer Norskprøver, prøve i Samfunnskunnskap og Statsborgerprøven.
Oppmelding til prøver foregår i oppmeldings-portalen til kompetansenorge.no