Furulunden skole - Skoleguide

Om skolen

Furulunden skole ligger i Norges sydligste kommune, Lindesnes i Agder. I kommunen er det åtte barneskoler og tre ungdomsskoler. Furulunden skole er den største barneskolen i Mandal og den nest største i Agder.

Skolen har mer enn 500 elever fordelt på syv trinn med tre paralleller, og en spesialavdeling for barn med særskilte behov. Avdeling Furulunden+ har elever fra hele Lindesnes kommune og andre kommuner i regionen. Denne avdelingen har også elever i ungdomsskolen. Skolefritidsordningen, SFO, har i år tatt imot elever fra 1-4 klasse, dvs. 138 barn. Totalt arbeider det 72 voksne ved enheten.

Furulunden skole ligger i Mandal sentrum, et par minutters spasertur fra byens torv og gågate. Den unike beliggenheten gjør at den flotte naturen rundt skolen, Furulunden og strendene, brukes flittig. Skolens elever kommer bl.a. fra områdene Sånum, Vestnes, Skjebstad og områdene rundt byen og selve sentrum. Noen elever fraktes også til skolen med buss fra områder lengre fra sentrum. Etter syv år ved Furulunden skole flyttes elevene over til Blomdalen ungdomsskole som ligger like i nærheten.