Oppvekstsenteret er lokalisert på to ulike steder. På Heddeland ligger Heddeland barnehage. Barnehagen holder til i moderne lokaler og omfatter 6 avdelinger, blant annet en egen naturavdeling. Mer om barnehagen kan du lese om på deres egne nettsider, www.heddelandbarnehage.no.  

Grunnskolen - Øyslebø barne -og ungdomsskole - er en 1-10 skole. Barnetrinnet får elever fra nedre del av Marnardal . Ungdomstrinnet får  elever fra de to andre barneskolene i kommunen - Laudal skole og Bjelland skole - i tillegg til eget barnetrinn. Barnetrinnet og ungdomstrinnet holder til i separate bygninger i hver sin ende av Øyslebø idrettsplass.

I samme bygg som Øyslebø ungdomsskole finner man også idrettshall, folkebibliotek og Marnardals kulturelle storstue, Marnar aula. Idrettshallen brukes flittig av lag og foreninger på ettermiddags –og kveldstid. I skoletida er den gymsal for alle elever ved oppvekstsenteret. Aulaen blir brukt til teaterforestillinger, konserter, bygdekino og andre større samlinger. Til daglig brukes rommet som oppholdsrom for ungdomsskolens elever og går gjerne da under betegnelsen «vestibylen». Det meste av undervisningen i kulturskolen foregår også i dette bygget.