Blomdalen skole har 370 elever og 42 ansatte. Fordelt på en merkantil, fem fagarbeidere og resten undervisningspersonell og ledelse.

Vi har et godt faglig skolert personale, og er partnerskole med Uia.  Dette innebærer at alle lærere er praksislærere og vi har studenter i flere omganger i løpet av skoleåret. Dette samarbeidet er vi stolt av, og vi opplever at dette er med på å holde oss faglig oppdatert.

Skolen ligger sentralt i byen med kort vei til idrettshaller, svømmehall, idrettspark samt naturskjønne Furulunden og Sjøsanden med dens muligheter for fysisk aktivitet og sosiale arrangementer.

Elevene rekrutteres hovedsakelig fra områder rundt bykjernen samt Frøysland, Vestre Skogsfjord og Mones. Nå med fritt skolevalg har vi også elever fra andre områder.

I tillegg har vi et aktivt elevråd og godt samarbeide med skolens brukerorganer FAU, SU/SMU.