Mange av elevene i LABU har en forestilling om at rektor er en sint og streng mann, og hvis det er en dame så må hun være tykk. 

Da rektor besøkte LABU i dag innfridde hun dessverre ingen av forestillingene. Det var allikevel et veldig hyggelig møte, der elevene i LABU fikk lov til å stille rektor mange spørsmål. Alt fra favorittfotballag og yndlingsfarge til familiære forhold. 

LABU har i dag 28 elever fra 6 til 16 år. Det viktigste for barna i LABU er at de lærer norsk før de skal begynne på sin nærskole. For noen av barna er LABU den første skolen de går på. Derfor må de også lære regler om hvordan det er å være elev i en norsk skole. 

Rektor synes det var veldig gøy å besøke LABU, og gleder seg til å komme på besøk igjen.