UKM i Lindesnes kommune

Det vil bli gjennomført to mønstringer, en på Vigeland og en på Øyslebø. UKM kommer til å være synlig i alle distriktene. Det vil bli flere møtepunkter og workshops for deg som er ung. 

UKM er en arena hvor unge kan lære, vise og være. 

Møteplasser

UKM er en helårsarena som ønsker å være der ungdommen er. Når koronasituasjonen er stabil, vil UKM samarbeide med ungdomsrådet, lag og foreninger, ungdoms- og fritidsklubber. I tillegg vil vi tilby temakvelder og workshops etter ønsker fra ungdom.

Det blir satset på mer tilstedeværelse på digitale plattformer. Du finner UKM Lindesnes på Facebook, Instagram og Snapchat. Mona har også en bruker på PlayStation (UKMmona).

Påmelding

Lindesnes kommune har lang tradisjon med å arrangere UKM. Arrangementet er for ungdom mellom 10 og 19 år og vi har i mange år ligget på topp nasjonalt i forhold til antall deltakere, og bredden er stor og nivået høyt!

For å melde deg på UKM-mønstringen går du inn her og velger om du vil være med på Vigeland eller Øyslebø. 

Påmelding

Ta kontakt med Mona Harbak hvis det er noe du lurer på.

Koster det noe?

All deltakelse i UKM er gratis.