Råd til skoleveien

Biltrafikken kan skape farlige og uoversiktlige situasjoner for elevene. Trygg Trafikk oppfordrer derfor alle som har mulighet til å gå eller sykle til skolen, gjerne sammen med voksne. Det gir en god start på dagen, og er i tillegg godt for helsa, miljøet og trafikksikkerheten. 

 • Der det er mulig bør barna gå til skolen, gjerne sammen med voksne i starten. Frisk luft og fysisk aktivitet gir elevene en god start på skoledagen. Er det flere som går, blir det færre biler på skoleveien. Det gjør skolens nærmiljø tryggere og triveligere. 
 • Øv på skoleveien sammen med barna, slik at de blir trygge i trafikken.
 • Velg den tryggeste veien til skolen. Noen steder kan stier, gårdsveier eller lignende være tryggere å gå, selv om det kan bli litt lengre.
 • Foreldre eller andre voksne kan samarbeide om å følge og hente barna på skolen hver sine dager.
 • Barn bør være 10-12 år gamle før de sykler alene i blandet trafikk. Det er først i denne alderen de har forutsetninger for å kunne sykle i et vanskelig trafikkbilde.

Hva kan foresatte gjøre?

Vi ønsker at alle barn skal bli gode og trygge trafikanter. Det må læres - og barn lærer når de er i trafikken sammen med en voksen. Vi oppfordrer derfor alle foresatte til å øve på skoleveien sammen med sine barn før skolestart. Øvelse gjør mester!

 • www.barnastrafikklubb.no finner du spill, sanger og oppgaver for de yngste. Du finner også konkrete råd om hvordan dere kan øve i trafikken.
 • Snakk om hvordan vi må bruke øyne og ører i trafikken. Da øver dere på å øke barnets oppmerksomhetsevne.
 • Øv på å stoppe, se og høre før dere krysser en vei. Da innarbeider dere gode vaner.
 • Se etter og snakk om andre trafikanter, skilt og signaler i trafikken. Da forstår barnet lettere hvorfor vi har trafikkregler og hvorfor det er viktig å ta hensyn til andre trafikanter.
 • Snakk om hva som kan være trygt og farlig å gjøre i ulike situasjoner. Da trener dere barnas risikoforståelse og vurderingsevne.

Når kan barnet gå alene til skolen?

Denne avgjørelsen avhenger både av skoleveien og av barnas modenhet. Før barna kan gå alene, må dere øve på skoleveien. Hvor lang tid dette vil ta, er avhengig av hvor store utfordringer det er på veien og hvordan barna takler disse.

Barna trenger å vite akkurat hvor de skal gå, hvor de må stanse og hva de skal se etter når de skal krysse veien. Gi barna gradvis mer ansvar for egne valg og vurderinger. Gå sammen til barna føler seg trygge på veien og mestrer de utfordringene som er der. Før barn går alene, kan det være lurt å gå et stykke bak slik at du kan holde øye med hva som skjer og har mulighet til å gripe inn. Husk at det kan være flere utfordringer i trafikken når det blir mørketid og vinter. Gå gjerne sammen med barna flere ganger gjennom året og snakk om disse forandringene.

Huskeregler for elever som skal gå til skolen

 • Bruk øynene! Se deg alltid godt for når du er ute i trafikken.
 • Bruk ørene! Det er ikke alltid du kan se biler som kommer. Hør også etter om det kommer en bil du ikke ser bak et hus, rundt en sving eller over en bakketopp.
 • Stopp opp! Stopp alltid opp før du går over en vei. Se, hør og sjekk at det er klart.
 • Bruk refleksvest! Den gule fargen gjør at du syns godt i dagslys og refleksstripene vil lyse i mørket når det kommer biler. Når du blir sett, er du tryggere. 

Råd til elever som skal ta buss til skolen

Elever som skal ta buss til skolen bør vite:

 • hvor de skal stå og vente på bussen
 • at de må stå godt synlig for sjåføren
 • at de skal sitte rolig i setet, med sekken på fanget
 • at beltet skal brukes dersom det finnes
 • at de aldri må gå over veien før bussen har kjørt

Råd til foresatte som kjører barna til skolen

Vi anbefaler at du setter barnet av et lite stykke unna skolen, slik at barnet går den siste biten selv. 

 • Kjør sakte i nærheten av skoler og vær spesielt oppmerksom på at barn kan komme fra alle kanter.
 • Tenk nøye gjennom hvor du stopper, slik at det ikke oppstår farlige situasjoner.
 • Følg alltid skolens anvisninger for stopp og parkering.
 • Parker aldri på gangfelt eller fortau.
 • Unngå rygging.
 • Sikre både deg selv og barna på alle turer.

Sykle til skolen

Det er foreldrene som bestemmer om elever skal kunne sykle til skolen. Du kan lese mer om det her

Trygg Trafikk mener at barn bør være 10-12 år og ha gjennomgått sykkelopplæring over tid før de kan begynne å sykle alene til skolen.

Les Trygg Trafikk sin brosjyre om sykling på skoleveien her

Skoleskyss på grunn av særlig farlig skolevei

Foresatte som mener sitt barn har en særlig farlig skolevei, sender kommunen en begrunnet søknad om å få skoleskyss på dette grunnlaget. Du kan lese mer om det her

Klipp hekker og busker

Busker, hekker og trær på din eiendom må ikke vokse ut over fortau og vei. Nå før skolestart er det ekstra viktig at du passer på.

Trykk her for å lese mer om trafikksikkerhet når det gjelder hekker, busker og trær