Hvordan søke?

Foresatte som mener sitt barn har en særlig farlig skolevei, sender kommunen en begrunnet søknad om å få skoleskyss på dette grunnlaget. Det sendes søknad for hvert skoleår.

Søknaden må oppgi:

  • elevens navn
  • fødselsdato
  • skole
  • klassetrinn
  • adresse
  • dersom skyss av ulike grunner ikke er aktuell på faste dager i perioden, for eksempel på grunn av delt bosted eller SFO-plass tre faste ettermiddager i uka, bes dette oppgis.

Søknadsfrist

Søknader kan i utgangspunktet sendes når som helst på året, men på grunn av organisering av skyssen er det ønskelig at søknader som gjelder nytt skoleår sendes kommunen senest 15.mai.

Hvilken strekninger gjelder dette?

Oversikt over særlige farlige skoleveier i Lindesnes kommune

 

Skole

 

1.-4. trinn:

 

5.-7. trinn:

 

8.-10. trinn:

 

Strekning:

Spangereid

Ja

Ja

 

Fv 460 - Ramsland

Ja

Ja

 

Fv 412 - Grønsfjord

Ja

Ja

 

Fv 410 - Lindalen

Nyplass

Ja

Nei

 

Fv 402 - Roland

Ja

Ja

 

E-39

Ja (V)

Nei

 

Fv 460 -  Nord for «Gamle Husmorskolen»

Ja

Ja

 

Fv 460 – På Skofteland, nord for avkjørsel til Fuskeland

Ja

Ja

 

Gjedeland

Vigmostad

Ja

Ja

 

Fv 460 - Nord

Ja

Nei

 

Fv 460 - Sør

Ja

Ja

 

Fv. 447 - Løland

Bjelland

Ja

Ja

 

Fv 462 - Sølvskar

Ja

Ja

 

Fv 455 – Trygsland, Hesså

Ja

Ja

 

Fv 455 - Sundet

Laudal

Ja

Ja

 

Fv 305 - Sveinall

Ja

Ja

 

Fv 455 - Voan

Øyslebø

 

Ja

Ja (V)

 

Fv 455 - Sør for Skaue bru

Ja

Ja

 

Fv 455 - Heddeland

Ja (V)

Nei

 

Brendebakke

Holum

 

Ja

Ja

 

Fv 214 - Møglandsveien f.o.m. innkjørsel til Upsaker og vestover opp Likleiva

Ja

Ja (V)

 

Fv 201 - Daleveien nord for Møll bru:

5.-7.trinn: Fuskeland og nordover.

Ja

Ja (V)

 

Fv 201 - Daleveien sør for Monen (sør for gang- og sykkelsti):

5.-7.trinn: Langeland

Ja

Ja

 

Fv 455 - Nord for Møll bru

Ja

Nei

 

Fv 455 sør for Møll bru (50 –sone)

Ja

Ja (V)

 

Fv 455 sør for Møll bru (60-sone)

Ime

 

Ja

Ja

 

Fv 455 (80-sone)

Ja

Ja (V)

 

Fv 455 (60-sone – nord for gang- og sykkelvei på Kanten)

Ja

Ja

 

Dybo (må krysse E39)

Ja

Ja

 

Fv 203 - Tregdeveien og tilstøtende veier sørøst for Jåbekk, dvs. på Tofteveien og Eskeland, samt Skjernøyveien ned mot Homsvika

Furulunden

 

1.-2. trinn

Nei

 

Sentrum øst, dvs. Øvrebyen, Ramsdalen, Frøyslandsmoen og Buøya

Ja

Ja (V)

 

Fv 201 - Daleveien nord for Buøya (nord for gang- og sykkelsti)

5.-7.trinn: Nord for Kleivodden

Frøysland

Ja

 

Nei

 

Fv 215 - Heslandsveien, dvs. fra Kirkevollen og vestover

Ja

Ja (V)

 

Fv 214 – Gjervoldstadveien (fra toppen av Hålandsbakken, fra nr 171 og nordover)

5.-7.trinn: Nord for 50-sone

Lindesnes

Ungdomsskole

 

 

Ja

E39

Marnar

Ungdomsskole

 

 

Ja

Fv 455 - Heddeland

Vassmyra

Ungdomsskole

 

 

Ja

Fv 203 - Tregdeveien og tilstøtende veier sørøst for Jåbekk, dvs. på Tofteveien og Eskeland, samt Skjernøyveien ned mot Homsvika

V=Vinterskyss

Hver søknad og hver sak behandles for seg, og retningslinjene er ikke nødvendigvis en uttømmende liste over strekninger der et barn kan få innvilget skoleskyss

Elevens bosted

Eleven sin folkeregistrerte adresse blir regnet som elevens hjem i henhold til opplæringsloven.
Dersom barnet har delt bosted, bes nødvendige opplysninger med tanke på retten til skoleskyss oppgis.