Hvem får tilbud om kombinasjonsklasse på Mandal videregående skole?

 • Elever 16-20 år som skal ta siste år på grunnskolen (grunnskole for voksne).
 • Elever 16-20 som er nylig ankommet Norge og som trenger norskopplæring.
 • Elever som er ferdig med grunnskolen og har behov for å lære mer norsk og grunnskolefag for å være godt forberedt til videregående opplæring.

 

Hva gir kombinasjonsklassen på Mandal videregående skole?

 • Bedre kompetanse i:
 • Norsk
 • Matematikk
 • Naturfag
 • Engelsk
 • Samfunnskunnskap
 • Kroppsøving
 • Kjennskap til utdanningsprogram i videregående skole

 

 • Mulighet for å innfri rett og plikt til 550 timer norsk og 50 timer samfunnskunnskap, mens du lærer grunnskolefag.
 • Mulighet for å avlegge norskprøve ved Lindesnes læringssenter.

 

Hvordan organiseres kombinasjonsklassen?

 • Elevene får 30 timer hver uke.
 • Klassen har maks 20 elever.
 • I noen timer kan elevene delta i mindre grupper tilpasset deres faglige nivå.
 • Noen elever går ett år, mens andre elever går 2 år før de tar grunnskoleeksamen. Elever som har grunnskole kan forbedre sine karakterer og få nytt vitnemål.
 • Skoletilbudet er gratis.

 

Hvordan søke plass i kombinasjonsklasse?

 • Elever som går i tiende klasse i grunnskolen søker plass i kommunen der de bor.
 • Elever som er ferdig med grunnskole søker på www.vigo.no. Hovedsøknadsfrist er 01.februar.
 • Vi har løpende inntak hele året ved ledige plasser.
 • Søknadsskjema i toppmenyen. Bruk skjema for "voksenopplæring- grunnskolen" 
 • Kontakt oss gjerne på lls@lindesnes.kommune.no