Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Aktuelt

Vil du drive sommerskole i Lindesnes? Søk tilskudd fra kommunen!

Lindesnes kommune har kroner 500 000,- som vi kan dele ut til frivillige lag og foreninger og private aktører som vil drive sommerskole for barn og unge, i samarbeid med Lindesnes kommune. 

Søknadsfrist er 1. mars kl. 12:00. 

Sommerskole (1)

Innføring av nye skolekretser utsettes

Politisk behandling av forslag til nye skolekretsgrenser og egen veileder for hvordan kommunen skal praktisere nærskoleprinsippet er utsatt.  Dette i påvente av nødvendige avklaringer fra Utdanningsdirektoratet når det gjelder hvordan kommunene skal praktisere nærskoleprinsippet innenfor lovens rammer. 

1. klassing

6 råd til tenåringsforeldre

Forskning viser at foreldre som gjør klare avtaler med sin ungdom om hvor de skal og hvem de skal være sammen med drikker mindre alkohol. Sørg for at ungdommene kommer seg trygt hjem, og at dere er der for å ta dem imot. Legg gjerne kveldsturen til de stedene hvor ungdom samles. Synlige og tilstedeværende foreldre har stor effekt.

Her er 6 råd til deg som er tenåringsforelder. 

Råd til ungdomsforeldre

Hva gjør du hvis du mistenker skabb?

Høst- og vintermånedene er en tid hvor barn og unge er tettere på hverandre i lek, og faren for å bli smittet med skabb øker. Hvis du klør mye og får utslett kan det være skabb.

Kløe illustrasjonsfoto

Nærskolerett og skolekretsgrenser

Forslag til ny veileder for praktisering av nærskoleretten og nye skolekretsgrenser i Lindesnes kommune var ute på høring i mai/juni 2022. Forslaget ble behandlet i utvalg for plan og samfunnsutvikling i juni, og skal opp til ny politisk behandling i løpet av høsten 2022. 

Det har gjennom høsten vært bred involvering, med blant annet fysiske medvirkningsmøter i Holum og Vigmostad, samt i Barne- og ungdomsrådet.  Det har også vært ny høringsrunde med blant annet FAU på hver skole.

Høring om skolekretsgrenser og nærskolerett

Utdeling av jodtabletter i skoletiden

I forbindelse med skolestart signerer foresatte flere samtykkeskjema, blant annet om eleven kan få utlevert og ta jodtablett i skoletiden dersom en atomhendelse rammer oss.

Jodtabletter

Over 200 ungdom på hatpratkonferanse

Lindesnes ungdomsråd oppnådde målet med å sette hatprat og konsekvensene av hatprat på dagsorden da over 200 ungdommer fra Lindesnes og nabokommunene kom for å høre om hatprat på hatpratkonferansen 3. juni. 

Hatpratkonferansen hovedbilde

Redusert foreldrebetaling for barnehageplass

Vi minner om at familier med lav inntekt kan søke om gratis kjernetid og redusert foreldrebetaling for barnehageplass. Du må søke for hvert barnehageår, og vi oppfordrer alle til å søke innen 10. juni. Husk å legg ved skattemelding når du søker.

Gratis kjernetid og redusert foreldrebetaling