Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Aktuelt

Nærskolerett og skolekretsgrenser

Forslag til ny veileder for praktisering av nærskoleretten og nye skolekretsgrenser i Lindesnes kommune var ute på høring i mai/juni 2022. Forslaget ble behandlet i utvalg for plan og samfunnsutvikling i juni, og skal opp til ny politisk behandling i løpet av høsten 2022. 

Administrasjonen bearbeider nå saken etter innspill fra utvalget. Det skal være bred involvering, med blant annet fysiske medvirkningsmøter, før saken behandles på nytt igjen.

Høring om skolekretsgrenser og nærskolerett

Utdeling av jodtabletter i skoletiden

I forbindelse med skolestart signerer foresatte flere samtykkeskjema, blant annet om eleven kan få utlevert og ta jodtablett i skoletiden dersom en atomhendelse rammer oss.

Jodtabletter

Over 200 ungdom på hatpratkonferanse

Lindesnes ungdomsråd oppnådde målet med å sette hatprat og konsekvensene av hatprat på dagsorden da over 200 ungdommer fra Lindesnes og nabokommunene kom for å høre om hatprat på hatpratkonferansen 3. juni. 

Hatpratkonferansen hovedbilde

Redusert foreldrebetaling for barnehageplass

Vi minner om at familier med lav inntekt kan søke om gratis kjernetid og redusert foreldrebetaling for barnehageplass. Du må søke for hvert barnehageår, og vi oppfordrer alle til å søke innen 10. juni. Husk å legg ved skattemelding når du søker.

Gratis kjernetid og redusert foreldrebetaling

Hundrevis av barn rydder Lindesnes-skjærgården for plast!

Som kanskje eneste kommune i landet har Lindesnes kommunestyre bestemt at alle barnehager og skoler skal ha bærekraftig utvikling og plastproblematikk i naturen på timeplanen – både i teori og praksis. Minst én dag i året skal barna ut å rydde plast i naturen, og disse ukene er om lag 1500 barn med på en enorm ryddeaksjon i skjærgården.

Elevene har så langt plukket over 500 søppelsekker med søppel