Tilgjengelig utstyr

Grønvika renseanlegg:

Det er spyleslange i grønt skap. Det er også installert drikkevann. For å unngå forurensing av drikkevannsslangen, er uttak plassert et stykke lengre bort på veggen. Vegvesenet har skiltet adkomst fra E 39.

Åpningstider

Åpent hele døgnet for selvbetjening.