Hva kan demenskoordinator hjelpe med?

 • Samtaler, råd og veiledning
 • Bidra til å koordinere gode tjenester til personer med demens og deres pårørende
 • Har oversikt over tilbud og tjenester i og utenom kommunen
 • Har tett samarbeid med sykehus, kommune og fastleger
 • Bidrar til økt åpenhet og kunnskap om demenssykdommen
 • Drar på hjemmebesøk
 • Arrangerer pårørendeskole
 • Bidrar til gode rutiner i demensomsorgen i kommunen
 • Driver veiledning og undervisning av helsepersonell i kommunen

Hvem kan få hjelp?

Personer med demens og deres pårørende

Hvordan få hjelp av demenskoordinator?

 • Tjenesten er gratis og krever ingen vedtak fra kommunen.
 • Du kan selv ta kontakt eller be fastlege, sykehus eller andre om å ta kontakt for deg.

Demenskoordinator er tilgjengelig på telefon, samtaler på kontor (etter avtale) eller kommer på hjemmebesøk.