Hva kan demenskoordinator hjelpe med?

  • Sikre gode tjenester til personer med demens og deres pårørende
  • Bidra til økt åpenhet og kunnskap om demenssykdommen
  • Samtaler, råd og veiledning
  • Hjemmebesøk
  • Arrangere pårørendeskole
  • Har oversikt over tilbud og tjenester i og utenom kommunen
  • Tett samarbeid med sykehus, kommune og fastleger
  • Bidra til gode rutiner i demensomsorgen i kommunen
  • Veiledning og undervisning av helsepersonell i kommunen