Hva kan demenskoordinator hjelpe med?

Demenskoordinatoren tilbyr blant annet samtaler, råd og veiledning for personer med demens og deres pårørende. 

Demenskoordinatoren kan også hjelpe med: 

 • Samtaler, råd og veiledning.
 • Bidra til å koordinere gode tjenester til personer med demens og deres pårørende.
 • Har oversikt over tilbud og tjenester i og utenom kommunen.
 • Har tett samarbeid med sykehus, kommune og fastleger.
 • Bidrar til økt åpenhet og kunnskap om demenssykdommen.
 • Drar på hjemmebesøk.
 • Arrangerer pårørendeskole.
 • Bidrar til gode rutiner i demensomsorgen i kommunen.
 • Driver veiledning og undervisning av helsepersonell i kommunen.

Hvordan få hjelp av demenskoordinator?

 • Tjenesten er gratis og krever ingen vedtak fra kommunen.
 • Du kan selv ta kontakt eller be fastlege, sykehus eller andre om å ta kontakt for deg.

Demenskoordinator er tilgjengelig på telefon, samtaler på kontor (etter avtale) eller kommer på hjemmebesøk.