Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Fylkesvei

Fylkesvei 460 mellom Udland og Remesvik/Spangereid

Arbeidet med å utarbeide kommunedelplan for ny fylkesvei mellom Udland og Remesvik/Spangereid er nå ferdig, og kommunedelplanen vedtatt 15. juni 2023. 

Veien skal innfri næringslivets behov for forutsigbar og effektiv transport. Ny fv. 460 skal være en sikker og effektiv transportkorridor for næringslivet ut til Spangereid, og skal knyttes til ny E39. Ny vei skal også bidra til å sikre bedre tilgang til kultur- og fritidsmål på Lindesneshalvøya.

FV460 - planområde med veilinje

Handlingsprogram for fylkesvei 2021-2024

Fylkeskommunen har ansvaret for fylkesveiene og inviterer nå kommunene i Agder til å komme med innspill til «Handlingsprogram for fylkesvei 2021-24».