Ulvsvika

Ønsker du å leie Ulvsvika?

For tilgjengelighet og mer informasjon kontakt

Innbyggertorv - Lindesnes kommune 

For konsertarrangementer etc. kontakt

Avdeling for kulturdrift og arrangement

Krågevika

Krågevika friluftslivsområde er et offentlig innkjøpt areal for allmennhetens bruk, og arrangementer skal derfor oppleves minst mulig privatiserende. Det gis normalt ikke tillatelse til private arrangementer for kun inviterte gjester, men bryllup/vielser tillates utenom juli måned. Utenom sommersesongen kan det etter søknad gis tillatelse til andre aktiviteter (ideelle organisasjoner mv.).

Arrangementer skal ikke medføre at vanlig bruk av området blir utelukket. Krågevika skal alltid være åpen for allmenn bruk, og tursti skal være åpen.

Motorisert ferdsel

Motorisert ferdsel i Krågevika er forbudt, men ved arrangementer er det lov å kjøre bil inn i friområdet for å lesse av og på tungt utstyr, og for transport av funksjonshemmede. Biler skal normalt umiddelbart kjøres ut av området igjen, men kjøretøy for funksjonshemmede kan plasseres på opparbeidet parkeringsplass.

Krav til leietaker

  • Leietaker må ha eget renovasjonsopplegg – området skal være ryddet, og all søppel fjernet før området forlates. 
  • Bruk av høyttaleranlegg og lignende skal være avsluttet senest kl. 23.00.

Fasiliteter

  • Garderobedelen lånes normalt ikke ut. Det må i så tilfelle dokumenteres et særlig behov.
  • Toalettene står åpne i sommerhalvåret. Ved større arrangementer som strekker seg over noe tid må arrangør sørge for papir og renhold på toalettene.
  • Bruk av ekstra strøm fra ekstern strømboks krever egen avtale/nøkkel, og koster kr. 500,-.

Husk på naboene

Husk at det er naboer i umiddelbar nærhet, og avpass lydnivået etter dette. 


Ønsker du å leie? Kontakt

Innbyggertorvet - Vigeland