Søknad

Søknad gjøres helst elektronisk og du finner dette under Skjema. Hvis det ikke er mulig kan papirsøknad benyttes.

Kart

Det er kartløsning for inntegning i nettløsningen. Alternativt kan kart tegnes manuelt og skannes inn som vedlegg. Hvis det er hele bestandsnumre fra skogbruksplanen som er behandlet, kan kart utelates og bestandsnumrene oppgis under merknader.

Timeliste

Eget arbeid må dokumenteres med timeliste som omfatter dato, antall timer og kort beskrivelse av utført arbeid.

Kopi av fakturaer

Plantefaktura, faktura for utført arbeid osv. må skannes inn som vedlegg.

Sats

For eget arbeid benytter vi i utgangspunktet kr. 400,- pr time. Siden det er maksgrenser for kostnader pr. daa på forskjellige arbeider kan satsen bli redusert.