Oppsigelsesfrist

Oppsigelsesfristen er 1. desember for vårsemesteret, og ved re-registrering i løpet av 15. mai for høstsemesteret. Brev sendes ut til alle elevene som må svare ja/nei på om en vil fortsette til høsten.

Dersom fristen ikke overholdes, vil kulturskolen kreve inn kontingenten for det neste halve året.

Hvordan melde deg ut

For å melde deg ut av kulturskolen, må du logge deg inn i Speedadmin, og benytte deg av utmeldingsfunksjonen.
Brukernavn er fødselsdato til eleven, og passordet er laget selv. Trykk på "glemt passord" dersom du ikke husker det.