Hvordan melde deg ut?

For å melde deg ut av kulturskolen, må du logge deg inn i SpeedAdmin, og benytte deg av utmeldingsfunksjonen. Brukernavn er fødselsdato til eleven, og passordet er laget selv. Trykk på "glemt passord" dersom du ikke husker det.

Klikk og meld deg ut av kulturskolen

Oppsigelsesfrist

Oppsigelsesfristen er 1. desember for vårsemesteret, og ved re-registrering i løpet av 15. mai for høstsemesteret. Brev sendes ut til alle elevene som må svare ja/nei på om en vil fortsette til høsten.

Dersom fristen ikke overholdes, vil kulturskolen kreve inn kontingenten for det neste halve året.