Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kriterier for tildeling

Lindesnes kommune har utarbeidet tildelingskriterier for helse - og omsorgstjenester. Disse er gjeldende fra 1. januar 2020 og ble vedtatt av Fellesnemnda 21. juni 2019.

Tildeling av tjenester skal skje i samsvar med lovverk og de til enhver tid gjeldende forsvarlighetskrav. I tillegg har kommunen interne prosedyrer, nasjonale faglige retningslinjer og beslutninger fra f.eks. Helsetilsynet og Fylkesmannen som legger klare føringer for tildelingspraksis. Tjenestetildeling vil for øvrig også basere seg på profesjonell og faglig skjønnsutøvelse og tildelingskriteriene er tenkt som en veiledning og hjelp i denne vurderingen. Du kan lese hele dokumentet Veiledende tildelingskriterier for helse- og omsorgstjenester her

Aktuelt

Søvnkurs

Nå starter vi opp søvnkurs

Frisklivssentralen starter opp med søvnkurset Sov godt fra 28. september. Kurset skal bidra til økt kunnskap om søvn og søvnhygiene, verktøy for egenm...