Slik søker du

Du eller person gitt skriftelig fullmakt må søke om tilbudene der dette er påkrevd.

Klikk og send inn søknad om helse- og omsorgstjenester (trenger skjema)

Hvem kan søke?

  • Du må som hovedregel bo og ha folke registrert adresse i kommunen.
  • Personer som har behov for tilrettelagt dag- og aktivitetstilbud som følge av sykdom, skade, lidelse, alder eller nedsatt funksjonsevne, og som ikke klarer å benytte seg av aktiviteter og tilbud i regi av lag, foreninger og frivillige organisasjoner. 
  • Personer som er hjemmeboende og ikke har tilbud om annet høyere omsorgstilbud/omsorgsnivå.

Dagsenter i kommunen

Dagsentrene er et tilbud om sosialt samvær og aktiviteter til hjemmeboende eldre og funksjonshemmede. Du kan som oftest få kjøpt både varm og kald mat. Her kan du delta i ulike aktiviteter eller rett og slett nyte sosialt fellesskap med mange andre.

Mål med tjenesten

Dine og eventuelt pårørendes ønsker og synspunkt angående organisering av tjenestetilbudet skal tas med i vurderingen. Når dag- og aktivitetstilbud kan gi deg tilstrekkelig og forsvarlig hjelp, skal disse benyttes framfor mer ressurskrevende tjenester.

Vi ønsker å:

  • gi deg som hjemmeboende gode opplevelser og meningsfulle hverdager, gjennom å stimulere og aktivisere
  • fremme helse og forebygge sykdom og sosiale problemer
  • forebygge ensomhet, bygge nettverk og opprettholde egenmestring
  • bidra til at du enkelte kan bo lengst mulig i eget hjem