Slik søker du

Du eller person gitt skriftlig fullmakt må søke om tilbudene der dette er påkrevd. Du søker via digital søknadsskjema. Du logger deg på via ID-porten, fyller ut skjema og sender inn søknaden digitalt. Det er også mulig å sende inn søknad via brevpost (postadressen finner du nederst på nettsiden). Skjemaene finner du nede på siden under Skjema. 

Fyll ut skjema, beskriv dine hjelpebehov og hvilke tjenester du mener du trenger.
Det er anledning til å søke på vegne av andre. Husk da å laste opp eller legge ved fullmakt fra den søknaden gjelder. 

Hvem kan søke?

  • Du må som hovedregel bo og ha folke registrert adresse i kommunen.
  • Personer som har behov for tilrettelagt dag- og aktivitetstilbud som følge av sykdom, skade, lidelse, alder eller nedsatt funksjonsevne, og som ikke klarer å benytte seg av aktiviteter og tilbud i regi av lag, foreninger og frivillige organisasjoner. 
  • Personer som er hjemmeboende og ikke har tilbud om annet høyere omsorgstilbud/omsorgsnivå.

Dagsenter i kommunen

Dagsentrene er et tilbud om sosialt samvær og aktiviteter til hjemmeboende eldre og funksjonshemmede. Du kan som oftest få kjøpt både varm og kald mat. Her kan du delta i ulike aktiviteter eller rett og slett nyte sosialt fellesskap med mange andre.

Inn på tunet

Inn på tunet representerer gårder som sammen har dannet felles foretak som yter velferdstjenester. Tilbudene tilpasses alle nivå og aldrer. De fleste tilbudene er rettet mot oppvekst og opplæring, arbeid og arbeidstrening samt helse og omsorg.

Mål med tjenesten

Dine og eventuelt pårørendes ønsker og synspunkt angående organisering av tjenestetilbudet skal tas med i vurderingen. Når dag- og aktivitetstilbud kan gi deg tilstrekkelig og forsvarlig hjelp, skal disse benyttes framfor mer ressurskrevende tjenester.

Vi ønsker å:

  • gi deg som hjemmeboende gode opplevelser og meningsfulle hverdager, gjennom å stimulere og aktivisere
  • fremme helse og forebygge sykdom og sosiale problemer
  • forebygge ensomhet, bygge nettverk og opprettholde egenmestring
  • bidra til at du enkelte kan bo lengst mulig i eget hjem