Målgruppe

Personer over 18 år som opplever at grubling og bekymring tar stor plass i livet.

Innhold

  1. Kunnskap om normalfungering og hvor vanlig det er å ha negative tanker.
  2. Kunnskap om det psykologiske immunforsvaret, og om hvordan det påvirker vår psykiske helse. Du lærer også hvordan du selv kan ta vare på det psykologiske immunforsvaret ved å lage gode rammer for deg selv.
  3. Kunnskap om ulike tankevirus, og trening i å identifisere dem hos deg selv.
  4. Ved hjelp av psykologiske vitaminer lærer du hensiktsmessige måter å forholde deg til tankene dine slik at du i større grad kan fungere, også i perioder med mye negative tanker.

Praktisk informasjon

Kurset har 3 samlinger: tba

Adresse: Frisklivssentralen, Lars O. Røllandsgt 7 (Mandal sykehjem)

Pris: kr 300,-