Tid, sted og oppstart

Oppstart

Sted

Antall samlinger

Dager

14. februar
21. februar
6. mars
Frisklivssentralen
3
Onsdager kl. 16-18
Aktivitetsoversikt høst -23
 

Målgruppe

Personer over 18 år som opplever at grubling og bekymring tar stor plass i livet.

Innhold

  • Kunnskap om normalfungering og hvor vanlig det er å ha negative tanker.
  • Kunnskap om det psykologiske immunforsvaret og om hvordan det påvirker vår psykiske helse. Du lærer også hvordan du selv kan ta vare på det psykologiske immunforsvaret ved å lage gode rammer for deg selv.
  • Kunnskap om ulike tankevirus og trening i å identifisere dem hos deg selv.
  • Ved hjelp av psykologiske vitaminer lærer du hensiktsmessige måter å forholde deg til tankene dine slik at du i større grad kan fungere, også i perioder med mye negative tanker.

Hva koster det?

Kr. 300,-