Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanen gjelder 12 år fram i tid og setter overordnede mål og strategier for hvordan kommunen skal utvikles - både som organisasjon og samfunn. Planen bygger på kunnskap og erfaringer fra Lindesnes, Mandal og Marnardal kommuner.

Les Kommuneplanen 2020 her

Satsingsområder

Kommuneplanens samfunnsdel har tre satsingsområder frem mot 2032 som er valgt med bakgrunn i kommunens utfordringer:

  • Bærekraftig og innovativ
  • Deltakelse og samfunnsengasjement
  • Trygghet og tilhørighet

Medvirkning

Det har vært en omfattende medvirkningsprosess under utarbeidelsen av kommuneplanen hvor mange innbyggere i ulike aldersgrupper fikk sagt sin mening. 

Barn og unge i kommuneplanen

Kommuneplanen bygger på innspill fra flere hundre barn og unge fra barnehagealder til andre året på videregående skole. Totalt rundt 230 barn, i tillegg til barne- og ungdomsrådene, har medvirket i arbeidet med kommuneplanen. 

Barn og ungdom i Lindesnes, Mandal og Marnardal har i 2018 og 2019 arbeidet med å gi gode råd og innspill til politisk ledelse i nye Lindesnes kommune. Arbeidet resulterte i rapporten "Barn og unge i nye Lindesnes". Rapporten presenterer de viktigste sakene fra barn og ungdom i den nye kommunen og beskriver prosessen som er gjennomført for å komme frem til disse rådene.

I tillegg presenteres anbefalinger om hvordan inkludere barn og ungdom i det videre arbeidet i den nye kommunen, både i arbeid med konkrete saker og i medvirkningsarbeidet generelt.

Rapport fra barn og unge i nye Lindesnes

Det er laget et eget dokument som viser hvordan barn og unges stemme er ivaretatt i kommuneplanen:

Barn og unge i kommuneplanen

Kommuneplanens arealdel

 Kommuneplanens arealdel, gamle Lindesnes kommune:

Kommuneplanens arealdel, Mandal kommune:

Kommuneplanens arealdel, Marnardal kommune: 

Utsnitt av kommuneplan vist i kart
Utsnitt av kommuneplan vist i kart

Finn gjeldende kommuneplan i kart

Kommuneplanen vil bli synlig når du zoomer deg ned til slik at kartlaget for kommuneplan blir synlig.

Hvis ikke kommuneplanen er synlig, sjekk følgende:

  • Under kartlag/Arealplan - sjekk at det er det hukket ut for at kommuneplan skal vises

For å finne gjeldende planbestemmelser klikker du i det aktuelle området i kartløsningen eller bruker lenkene i avsnittet nedenfor.

Klikk og zoom deg ned til aktuelt område