Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

For ansatte

Kompetanse og opplæring

I Lindesnes er inkludering et satsningsområde. Det samme er utvikling av en tidlig- og tverrfaglig innsats. Utviklingen av trygge og gode barnehage- og skolemiljøer er viktig for at barn og unge skal oppleve mestring, lære og utvikle seg.

For å kunne samarbeide bedre med utsatte barn og foresatte - og med andre tjenester, trenger alle medarbeidere i Oppvekst en felles grunnleggende kompetanse. 

I Lindesnes ønsker vi at alle medarbeidere har kunnskap om: 

Første samtale - barnehage

Vi ønsker å få et best mulig utgangspunkt for å kunne møte barnet som den personen hun/han er, og med de behovene hun/han har. For å få dette grunnlaget, er vi avhengig av et godt samarbeid med foreldre. Vi trenger informasjon om hvem det lille barnet er og hva slags erfaringer barnet har gjort så langt i livet.