Hvor kan du ha et videobesøk?

Hver avdeling på henholdsvis Mandal sykehjem, Vigeland omsorgssenter, Marnardal omsorgssenter, Orelunden omsorgssenter, Ulvegjelet omsorgssenter og Holum omsorgssenter har fått utlevert en iPad.

Lindesnes kommune tar i bruk løsningen [Pexip] Join NHN fra Norsk Helsenett, som også er den løsningen Sørlandet sykehus HF tar i bruk. Videotjenesten krever ikke noen form for nedlasting eller ekstrautstyr annet enn PC, Mac, mobil eller nettbrett.

Hvordan gjennomføre et videobesøk?

Det er utarbeidet en veiledningsmanual til pårørende: Hvordan gjennomføre et videobesøk

Husk å avtale tidspunkt

For å finne et passende tidspunkt, forberede beboer og finne et rolig sted, må pårørende avtale tid for videobesøk på forhånd.

Avtale kan gjøres direkte med avdelingen.