De administrative bestemmelsene og VA Miljøblad finner du under Vedlegg. Tekniske bestemmelser må kjøpes hos Kommuneforlaget.