Finne møtekalender

Gjennom innsynsløsningen vår får du umiddelbart oversikt over alle politiske møter for inneværende måned. 

Ønsker du oversikt over alle møter for et konkret utvalg?

Først velg utvalg, deretter år og måned. 

Illustrasjon - sak i innsynsløsning med vedlegg
Eksempel: Oversikt over saker til behandling, hvor en konkret sak er valgt, og tilhørende saksdokumenter vises.

Finne saksdokumenter

Velg konkret møte, deretter sak. Er møtedokumentene ferdige, vil møtedokumentene listes opp under gjeldende sak. Du vil også få oversikt over tidligere behandling. 

Illustrasjon - søkeresultat i innsynsløsningen
Eksempel på søkeresultat, som viser behandling av sak med ordet "helsehus" i tittelen.

Søk etter sak

Du kan også søke etter en konkret sak i innsynsløsningen vår. Du vil da få en oversikt over den politiske behandling av saken. 

Medlemmer av utvalg - illustrasjon
Eksempel: Medlemsliste hvor leder, nestleder, medlemmer og varamedlemmer vises.

Finne medlemmer

Velg utvalg. Du vil finne oversikt over hvem som er leder, nestleder, medlem eller varamedlem i utvalget. Du vil dessverre ikke få kontaktinformasjon til medlemmene av utvalget.