Hvem gjelder dette?

Dette gjelder personer som er tatt for bruk og besittelse av illegale rusmidler, og som påtalemyndighet og politi har besluttet skal møte i enheten som vilkår for en påtaleunnlatelse eller betinget dom. Det er obligatorisk med oppmøte for å unngå bot/ straff fra påtalemyndighetene.  

Tema i samtalen

Vi møtes for en samtale hvor tema vil være: 

  • Kort informasjon om bakgrunnen for innkallingen. 
  • Taushetsplikt og notering av opplysninger. 
  • Kunnskapsbasert informasjon om virkning, risiko, bruk og trygg bruk av rusmidler. 
  • Informasjon om tjenestetilbud i kommune, spesialisthelsetjeneste og hjelpetilbud i frivillige organisasjoner. 

Hvis personen ønsker å komme i kontakt med andre tjenestetilbud (som f. eks. ulike former for oppfølgingstilbud fra NAV eller annen form for behandling), kan rådgivende enhet bistå med å kontakte disse. 

Videre har rådgivende enhet ansvar for rusmiddeltesting for personer etter vilkår fra påtalemyndighet.