Hvordan kontakter du familiesenteret?

Du trenger ingen henvisning for å ta kontakt med oss. Ta kontakt via elektronisk henvendelsesskjema, post eller telefon. Når du ringer oss, vil du få snakke med resepsjonen. Du kan her få hjelp til å sende inn skjemaet. 

Helsesykepleier, fastlege og andre kan også hjelpe deg å komme i kontakt med Familiesenteret.

Send en sikker elektronisk henvendelse til Familiesenteret

Familiesenteret har fokus på

 • barn og ungdoms livssituasjon
 • ressurser og muligheter
 • å hjelpe til med å finne mulige løsninger sammen med de det gjelder, i samarbeid med nettverket
 • laget rundt barnet

Vi har helsefaglig, pedagogisk og sosialfaglig bakgrunn. Du vil møte godt kvalifisert personale som tar deg på alvor. 

Hvem kan få hjelp fra familiesenteret?

 • Barn, ungdom, foreldre og foresatte
  - som selv tar kontakt med oss
  - som tar kontakt med oss i følge med andre
  - som ønsker å snakke med noen i tillegg til familien om hvordan de har det
 • Andre med ansvar for barn

Hvilke utfordringer kan du få hjelp til?

 • Situasjoner hvor barn/ ungdom viser tegn på at de ikke har det bra. Slike tegn kan være tristhet, engstelse og sinne, stadige konflikter med voksne og andre barn/ ungdommer hjemme, på skolen eller i barnehagen.
 • Situasjoner hvor foreldre strever med sykdom eller andre belastninger, og ønsker hjelp til å støtte barnet i denne situasjonen.
 • Hvis du strever i foreldrerollen.
 • Foreldre som strever med parforholdet i en slik grad at det går utover barna. 

Derom du strever med konflikter etter samlivsbrudd, eller med parforholdet, finnes det et godt tilbud for dette på familievernkontorene i Agder. 

Dette kan vi hjelpe deg med

 • samtaler og møter med familier, nettverk og enkeltpersoner
 • veiledning
 • vise vei til, og samarbeide med andre typer tjenester og tilbud
 • kurs og grupper (tilbudet kan variere)

Trenger du hjelp til å beskrive behovet?

Helsesykepleier, fastlege, barnehage, skole eller andre kan ofte hjelpe deg med å beskrive hva du trenger hjelp til. Som foresatt må du da bekrefte at du samtykker til henvendelsen og ønsker hjelp fra familiesenteret.

Hva skjer videre?

Vi tar kontakt med deg for å avtale første møte, eller avklare om vi er de beste til å hjelpe i denne situasjonen.

Alle henvendelser blir behandlet fortløpende, og vi fordeler ansvar for oppfølging hver andre uke. Du vil bli kontaktet innen 2-3 uker etter at henvendelsen er sendt inn.

Trenger du hjelp til å komme i kontakt med andre instanser, kan vi hjelpe med det.

Ris og ros

Hvis du mener at du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med tilbudet, kan du sende en klage til lederen av familiesenteret. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker.

Dersom du er fornøyd med tjenesten vil vi gjerne høre om det også.

Journalføring og innsyn

Det opprettes helsejournal på alle som mottar hjelp fra familiesenteret. Journalen skal bidra til faglig forsvarlig oppfølging. Foreldre/ foresatte har som hovedregel rett til innsyn i samtlige opplysninger som omhandler barnet.