Krav til hvordan overnattingen skal organiseres

  • Det skal være minimum én våken nattevakt.
  • Det skal være en ansvarshavende som er over 18 år.
  • Ansvarshavende skal ha navneliste over overnattingsgjestene.
  • Nattevakter og ansvarshavende skal ha tilgang på telefon.
  • Overnattingsrom skal ha direkte utgang til terreng.
  • Det skal ikke være bygningsmessige avvik på brannsikkerheten.
  • Det skal være utarbeidet instrukser beregnet for overnattingsformålet.
  • Alle skal kjenne instruksene og vite hvordan de skal handle ved brann.
  • Alle skal kjenne rømningsveiene.
  • Ansvarshavende og vakter skal kjenne plassering og riktig bruk av slokkeutstyret

Bygningsmessige forhold

Der hvor det er montert brannalarmanlegg skal det være detektorer i alle rom der det er overnatting. Dersom bygget kun har røykdetektorer i rømningsveier og korridorer, må det monteres standard røykvarslere i taket i overnattingsrommene. I hvert rom med overnatting skal det være en romansvarlig som skal sørge for å varsle ansvarshavende dersom det skjer noe uforutsett.

Der hvor det IKKE er montert brannalarmanlegg skal det i tillegg være våken nattevakt plassert i tilhørende rømningsveier/korridorer.

Dersom det er gjennomført kvalifisert brannteknisk vurdering av bygningen sett i forhold til overnatting, så vil den gjelde foran disse retningslinjene.

Meld inn til Brannvesenet om overnatting

Du melder inn via eget skjema om overnatting til Brannvesenet Sør. Skjemaet sendes så til post@brannsor.no