Mandalselva

Mandalselva er det nest største vassdraget på Sørlandet og har en lakseførende strekning på 50 km. Elva har de siste årene hatt totalfangster av laks og sjøaure på mellom 12,6 og 5,7 tonn.

Hvor lenge varer laksefisket i Mandalselva? 

Sesongen varer fra 1. juni til 31. august. Sesongen kan utvides

Fisketrygdavgift

Skal du fiske etter laks, sjøørret eller sjørøye i vassdrag eller med faststående redskap i sjøen, må du betale den statlige fiskeravgiften. Barn og ungdom under 18 år skal ikke betale fiskeravgift.

Betal fisketrygdavgiften her

Fiskekort

Fiskerkortsalget for Mandalselva sone 1, 2, 3 og 4 startet lørdag 15. februar hos utsalgssteder og på websalg. Ordinært kortsalg på utsalgssteder i sone 3 og 4 vil startet i slutten av mai for laksekort. Nettsalget finner dere på INatur her.
Oversikt over utsalgssteder finner du her

Hvor i elva kan du fiske? 

Mandalselva er delt inn i flere soner. Du må kjøpe fiskekort for den sonen du ønsker å fiske i. Oversikt over sonene finner du på mandalselva.no/soner

Desinfisering av fiskeutstyr

For å hindre spredning av lakseparasitten Gyrodactylus salaris er det innført tvungen desinfisering av fiskeutstyr i Mandalselva. Du kan få desinfisert utstyret ditt der du kjøper fiskekort mot et lite gebyr. 

Regler for fiske i Mandalselva

Fiskeregler for Mandalselva finner du her

Laksebørs

Lurer du på hvor mye fisk som blir tatt opp, i hvilket sone de får laksen, størrelse og kanskje hvem som dro den opp på land? Sjekk ut laksebørsen og finn ut.

Mandal Villakssenter - logo
Mandal Villakssenter - logo

Mandalselva Villakssenter

Mandalselva Villakssenter er Norges største akvarium for nordatlantisk villaks og åpnet dørene for første gang 20. juni. 

Her kan du studere laks på nært hold, se utstillinger om laksen, samt andre temaer knyttet til elva. Du kan også kjøpe fiskekort for sone 3 og 4 i Mandalselva. 

Audna
Audna

Audna

Audna var i 1985 den første av Sørlandselvene som ble fullkalket og fikk reetablert laksebestanden. Vassdraget var tidligere kraftig påvirket av forsuring, og den opprinnelige bestanden av laks betraktes som utdødd på 1970-tallet.

Hvor lenge varer laksefisket i Audnaelva? 

Sesongen varer fra 1. juni til 31. august. Sesongen kan utvides.

Fisketrygdavgift

Skal du fiske etter laks, sjøørret eller sjørøye i vassdrag eller med faststående redskap i sjøen, må du betale den statlige fiskeravgiften. Barn og ungdom under 18 år skal ikke betale fiskeravgift.

Betal fisketrygdavgiften her

Fiskekort

Oversikt over utsalgssteder finner du her. Du kan også handle fiskekort via inatur.no

Hvor i elva kan du fiske? 

Audna er delt inn i 8 soner fra sjøen og opp. Du må kjøpe fiskekort for den sonen du ønsker å fiske i. Oversikt over sonene finner du på audna.no/soner

Regler for fiske i Audna

I alle soner er fiske tillatt med flue, sluk og mark. Det er døgnkvote på to anadrome fisk. Onsdager er alle sonene stengt for fiske (med untak av sone 2d). Fiskeregler for Audna finner du her.

Laksebørs

Lurer du på hvor mye fisk som blir tatt opp, i hvilket sone de får laksen, størrelse og kanskje hvem som dro den opp på land? Sjekk ut laksebørsen og finn ut.