Kommunens sykehjem

I Lindesnes kommune har vi sykehjemsavdelinger i Mandal, Marnardal og på Vigeland:

 • Mandal sykehjem

  På Mandal sykehjem har vi følgende tilbud: 

  • Avdeling 2 og 3. Dette er ordinære avdelinger for mennesker med omfattende behov for pleie og medisinsk behandling
  • Avdeling 4. Dette er en skjermet avdeling for mennesker med kognitiv svikt som har blitt utredet og fått diagnosen demens.
  • Avdeling 5. Dette er en forsterket skjermet avdeling, for mennesker med ulike former for demens og andre nevropsykiatriske sykdommer, hvor det er behov for forsterkede tiltak for å forebygge skade
  • Korttidsplasser. Dette er et tilbud til innbyggere som for en kortere periode har omfattende behov for helse- og omsorgstjenester eller for utredning og vurdering, og hvor helsetjenester i hjemmet ikke er tilstrekkelig eller forsvarlig. Det kan også være et tilbud til pasienter med behov for lindrende behandling ved livets slutt. Les mer om korttidsplasser her. (det vil komme lenke når siden er ferdig)
 • Marnardal omsorgssenter 

  På omsorgssenteret i Marnardal er det to tilbud

  • En på ordinær avdelinger for mennesker med omfattende behov for pleie og medisinsk behandling.
  • En skjermet avdeling for mennesker med kognitiv svikt som har blitt utredet og fått diagnosen demens.
 • Vigeland omsorgssenter

  På Vigeland omsorgssenter har vi følgende tilbud: 

  • En skjermet avdeling for mennesker med kognitiv svikt som har blitt utredet og fått diagnosen demens.
  • Omsorgsboliger med mulighet for pleie hele døgnet
  • Korttidsplasser. Dette er et tilbud til innbyggere som for en kortere periode har omfattende behov for helse- og omsorgstjenester eller for utredning og vurdering, og hvor helsetjenester i hjemmet ikke er tilstrekkelig eller forsvarlig. Det kan også være et tilbud til pasienter med behov for lindrende behandling ved livets slutt. Les mer om korttidsplasser her. (det vil komme lenke når siden er ferdig)
  • Avlastningsplasser. Les mer om avlastning her. (det vil komme lenke når siden er ferdig)

Kommunen har også omsorgsboliger hvor det er mulighet for å få hjelp hele døgnet, og dette vil av og til være et alternativ til en sykehjemsplass. 

Her vil det komme lenke til mer informasjon om våre omsorgsboliger. 

Slik søker du om plass

Her finner du søknadsskjema og mer informasjon om hvordan du søker om plass.

Du finner også informasjon om hvordan du klager på et vedtak på denne siden.

Når du har søkt vil du få besøk av helsepersonell som kartlegger helsetilstanden din, for å vurdere hvilke behov du har. 
 
 

Hvem kan søke om langtidsplass på sykehjem?

For å få langtidsplass på sykehjem må du ha varig sykdom, skade, lidelse eller nedsatt funksjonsevne, og omfattende behov for helse- og omsorgstjenester gjennom hele døgnet, som ikke kan ivaretas av hjemtjenesten. 

Før du får plass vil kommunen forsøke og/eller vurdere andre hjelpetiltak som for eksempel:

 • bistand fra familie og nettverk eller frivillige tilbud
 • trygghetsskapende tiltak som trygghetsalarm eller andre velferdsteknologiske løsninger
 • sosiale støttetiltak som dagsenter
 • tilpasning av bolig eller alternativt botilbud
 • oppstart av eller økte helse- og omsorgstjenester i hjemmet
 • korttids- eller avlastningsopphold i institusjon.

Ønskene til søkeren og pårørende vil bli tatt med i vurderingen av søknaden.

Dersom din ektefelle/samboer fyller vilkårene for langtidsopphold i sykehjem eller omsorgsboliger med mulighet for hjelp hele døgnet, skal kommunen tilby dere å bo sammen dersom det er mulig og begge ønsker det.

Hvilket tilbud får du på sykehjemmet?

Når du bor på sykehjemmet vil du få hjelp fra ansatte gjennom hele døgnet. 

 • Du vil få behandling, omsorg og nødvendig assistanse. 
 • Du vil få hjelp fra ansatte gjennom hele døgnet
 • Du kan delta i felles måltider og andre aktiviteter
 • Du kan få besøk av familie og venner når du ønsker.

Langtidsopphold i ordinær avdeling: 

Langtidsopphold i skjermet avdeling:

 • tildeles vanligvis til personer med kognitiv svikt som har blitt utredet og fått diagnosen demens.
 • det er behov for skjerming og tett oppfølging av ansatte med kompetanse innen demens.

Langtidsopphold i forsterket skjermet avdeling:

 • tildeles vanligvis til personer med ulike former for demens og andre nevropsykiatriske sykdommer med store utfall av sin hjerneskade/sykdom
 • det er behov for økt kompetanse og forsterkede tiltak for å forebygge at vedkommende ikke er til fare for seg selv eller andre.

Ved endringer i helsetilstanden din vil helsepersonell vurdere om du trenger et annet tilbud og det kan bli nødvendig å flytte. 

Hva koster det?

Hvor mye du skal betale, avhenger av din økonomi. Prisliste finner du lengre nede på siden.