Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kart

Geopodden - Kartverkets podcast

Kartverket er opptatt av å utvikle, synliggjøre og formidle offentlig stedsrelatert informasjon. De er en naturlig partner for utvikling innen stedrelaterte data. Derfor har de laget denne serien med podcaster hvor de deler sin kunnskap. Målgruppen er folk i fagmiljøet og "mannen i gata".

Kart

Kommunen har kartløsning der du kan finne informasjon om størrelse på eiendommer og om hvilke planer som gjelder for et område.

Plankart - finn gjeldende og igangsatte reguleringsplaner

I Kommunekart er det flere datasett som viser gjeldende arealplaner og igangsatt planarbeid. Ved å klikke i kartet får man opp planinformasjon om aktuelt punkt. Under feltene Kommuneplan og Reguleringsplan ligger det link til Planregisteret og dokumenter tilknyttet aktuell plan.

Kommunekart med arealplan

Planregister

Planregisteret inneholder opplysninger om gjeldende arealplaner og bestemmelser som fastlegger hvordan arealene skal utnyttes. Det inneholder gjeldende arealplaner, dokumentasjon over vedtatte endringer, dispensasjoner, vedtatte midlertidige forbud, opplysninger om innsigelser og klager. Registeret inneholder også planer som er under arbeid. Ved å klikke på «Gjeldende plankart» i planregisteret åpnes kartløsningen. 

Planregister