Hvordan få hjelp

Du henvender deg til Rask psykisk helsehjelp via digitalt skjema. Du må først identifisere deg via Id-porten før du kommer til skjema. 

Klikk her og send henvendelse til Rask Psykisk helsehjelp her

Henvendelsen din sendes direkte til Rask psykisk helsehjelp, og du kontaktes innen 7 virkedager. Det kan i perioder ta noe lenger tid. Du trenger ikke henvende deg på nytt.  

Dersom vi ikke får kontakt med deg eller du ikke ringer tilbake, slettes ditt navn og telefonnummer etter 30 dager. Du må da henvende deg på nytt ved å sende inn opplysningene en gang til.

Ved behov for akutt hjelp ring fastlege eller legevakt 116 117. 

Oppfølging og hjelp

Du vil følges opp av teamet Rask psykisk helsehjelp. Det er en psykolog tilknyttet teamet.  

Du vil bli kontaktet for en samtale hvor det vil bli gjort en vurdering i forhold til videre oppfølging. Oppfølgingen er basert på kognitiv terapi som skal gi innsikt i sammenhengen mellom tanker, handlinger og følelser. Hjelpen som tilbys er gjerne i første omgang kurs eller assistert selvhjelp over nett. Det er ulikt hvorvidt man tilbyr individuell samtaleterapi og også denne kan foregå via nett.  

Tilbudet omfatter ikke alvorlige psykiske lidelser, rus- eller selvmordsproblematikk i alvorlig grad.