Hvordan få hjelp

Du henvender deg til Rask psykisk helsehjelp via digitalt skjema. Du må først identifisere deg via Id-porten før du kommer til skjema. 

Klikk her og send henvendelse til Rask Psykisk helsehjelp her

Henvendelsen din sendes direkte til Rask psykisk helsehjelp, og du kontaktes innen 7 virkedager. Det kan i perioder ta noe lenger tid. Du trenger ikke henvende deg på nytt.  

Dersom vi ikke får kontakt med deg eller du ikke ringer tilbake, slettes ditt navn og telefonnummer etter 30 dager. Du må da henvende deg på nytt ved å sende inn opplysningene en gang til.

Ved behov for akutt hjelp ring fastlege eller legevakt 116 117. 

Oppfølging og hjelp

Du vil følges opp av teamet Rask psykisk helsehjelp. Det er en psykolog tilknyttet teamet.  

Du vil bli kontaktet for en samtale hvor det vil bli gjort en vurdering i forhold til videre oppfølging. Oppfølgingen er basert på kognitiv terapi som skal gi innsikt i sammenhengen mellom tanker, handlinger og følelser. Hjelpen som tilbys er gjerne i første omgang kurs eller assistert selvhjelp over nett. Det er ulikt hvorvidt man tilbyr individuell samtaleterapi og også denne kan foregå via nett.  

Tilbudet omfatter ikke alvorlige psykiske lidelser, rus- eller selvmordsproblematikk i alvorlig grad. 

Behandling av dine personopplysninger

For å kunne tilby tjenesten samler kommunen inn følgende personopplysninger om deg:

  • Navn
  • Adresse
  • Fødselsnummer
  • Telefonnummer
  • Kjønn
  • Fastlege
  • Omsorg for barn under 18 år
  • Arbeidsstatus
  • Sykemeldingsstatus
  • Helseopplysninger

Opplysningene lagres for arkivformål og blir brukt dersom du får et tilbud hos oss. Dersom du gir samtykke kan opplysningene deles med fastlege, spesialisthelsetjenesten, og Forvaltning og koordinering i kommunen.

Unntak kan bli gjort ved fare for liv og helse.

Lagring og sletting

Innsamlete personopplysninger er journalpliktige jfr. helselovgivningen og lagres i kommunens journalsystem Gerica til evig tid. Journalføringsplikten legger begrensninger på muligheten til å rette på eller slette opplysninger.

Samtykke til bruk av elektronisk samhandlingsverktøy (FIT)

Lindesnes kommune ønsker å gi tjenester som hjelper personer til bedring. Vi bruker dette verktøyet i våre tilbud, og registrerer kjønn og internt registreringsnummer i FIT.

Sammen kan vi ved bruk av FIT se hvorvidt tilbudet hjelper deg mot målet ditt.

Verktøyet er frivillig for deg å bruke, og du kan når som helst trekke samtykket for bruk tilbake. Du kan avtale dette direkte med oss. Dersom du trekker samtykket til FIT har ikke det innvirkning på tilbudet du ellers får hos oss.

Dine rettigheter

Som registrert har du rett til å anmode om innsyn, retting og begrensning av behandlingen av dine personopplysninger.

Du kan lese mer om kommunens rutiner for personvern her.