Hvordan søker du?

Du finner søknadsskjema under artikkelen, under Skjema. Dette er enn så lenge kun for utskrift og kan ikke sendes inn digitalt. Du logger deg inn via ID-porten, fyller ut aktuelle punkter, skriver skjemaet ut og sender det pr post til: 

Lindesnes kommune, Nordre Heddeland 26, 4534 Marnardal

Hva kan ergoterapeuten hjelpe deg med?

Ergoterapeuten kan hjelpe deg med trening og tilrettelegging i aktuelle aktiviteter, funksjonsvurderinger og kartlegginger, opptrening etter funksjonsfall, bistå deg i å søke tekniske hjelpemidler og gi opplæring i å bruke dem. Vi kan også tilrettelegge omgivelsene i bolig eller på fritidsarena slik at du kan delta.